Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 2, April, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

 

Kontakt:
Čedomir Šagrić
Institut za zaštitu zdravlja
Bulevar Dr Zorana Đinđića 50,
18000 Niš
Srbija
Tel.: 064/ 220 34 87
E-mail: arhangelcs@medianis.net

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

ODVIKAVANJE OD PUŠENJA U STUDENTSKOJ POPULACIJI

Čedomir Šagrić*, Olivera Radulović**, Slobodanka Bašić**, Marjana Bogdanović***, Roberta Marković* i Ana Tasić*

Institut za zaštitu zdravlja u Nišu*
Medicinski fakultet u Nišu**
Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata u Nišu***

Ostavljanje duvana kod studenata je teško zbog odsustva motiva za očuvanje zdravlja, zbog nikotinske zavisnosti, kasne pojave posledica po zdravlje i odsustva socijalne podrške. Cilj rada je bio da se utvrdi: dominantan oblik nikotinske zavis-nosti kod studenata, osnovni motivi za ostavljanje duvana i spremnost za korišćenje pomoći tokom odvikavanja. Izvršeno je anketiranje 280 studenata završnih godina medicine i ekonomije, aktuelnih i bivših pušača. Dobijeni su sledeći rezultati: 49.4% aktuelnih pušača nije nikada pokušalo da prestane sa pušenjem; u grupi bivših pušača 29.3% nije nikada pokušalo pre nego što je u prvom pokušaju uspelo. Najčešći motiv za ostavljanje duvana je zabrinutost za svoje zdravlje u budućnosti (32% aktuelnih i 26.3% bivših pušača). Procenu da im je za prestanak pušenja potrebno mesec i više dana dalo je 50.9% aktuelnih pušača; isto vreme bilo je potrebno za  10% bivših pušača (p < 0.005 χ2=31.59). Proces ostavljanja duvana najviše ometa dalji boravak na mestima gde se puši (67.4% aktuelnih i 51.2% bivših pušača). Farmaceutike za ostavljanje duvana koristilo je tek 2.4% bivših pušača dok se za korišćenje istih izjasnilo 22.2% aktuelnih pušača ( χ2=8.76 Yates corrected=7.54 p < 0.05). Pomoć savetovališta za ostavljanje duvana koristilo bi 12.1% aktuelnih pušača. Ovu vrstu pomoći koristilo je 2.4% bivših pušača. Zaključuje se da je kod studenata dominantan teži oblik nikotinske zavisnosti. Briga za svoje zdravlje u budućnosti nije u dovoljnoj meri prisutana među studentima. Studenti retko koriste  farmaceutike ili pomoć savetovališta tokom odvikavanja od pušenja. Acta Medica Medianae 2006;45(2):37-43.

Ključne reči: studenti, pušenje, prestanak pušenja

Rad u celosti