Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 2, April, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

 

Kontakt:
Julija Radojičić
"ORTODENT", Orlovića Pavla 24,
18000 Niš, Srbija
Tel.: 018/ 521–912
E-mail: ortodent@bankerinter.net

 

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

UTICAJ VIRUSNIH INFEKCIJA I ANEMIJE NA POJAVU RASCEPA USNE I NEPCA

 Julija Radojičić*, Tatjana Tanić**, Božidar Radojičić** i Andrija Radojičić*

„ORTODENT"* u Nišu
Stomatološka klinika u Nišu**

Faktori rizika koji vode nastanku rascepa usne i nepca deluju veoma rano, između 4. i 12. nedelje inrauterinog razvoja. Većina žena u ovom najkritičnijem periodu nije svesna da se nalazi u gestacijskom dobu. Iz tog razloga ne obraća se dovoljna pažnja faktorima rizika kojima je u tom periodu izložena, a koji mogu dovesti do mnogobrojnih anomalija ploda, među kojima značajno mesto zauzimaju rascepi usne i nepca. Vreme za reagovanje je kratko i reakcija je često zakasnela. Neophodno je identifikovati faktore rizika u nastanku rascepa usne i nepca, a njihovo štetno dejstvo sprečiti.
Proučavan je uticaj infekcija i hroničnih bolesti majki u trudnoći. Ispitivanjem su obuhvaćena deca rođena u periodu mart 1999 - decembar 2003, kao i njihovi roditelji. Studijsku grupu je činilo 96 dece sa anomalijama usne i nepca, lečene u Ginekološko-akušerskoj klinici Kliničkog centra u Nišu (Odeljenje neonatologije), VMA Beograd (Institut za plastičnu hirurgiju), Institutu za zaštitu majke i deteta - Novi Beograd i Dečijoj klinici u Tiršovoj u Beogradu. Kontrolnu grupu činilo je 142 zdrave dece.
Skoro 40% majki studijske grupe u toku I tromesečja bilo je inficirano virusnim infekcijama (grip), što je statistički značajno više u odnosu na svega 6,34% majki kontrolne grupe (p < 0,001). Rezultati o infekcijama kao mogućem faktoru rizika u nastanku rascepa usne i nepca u saglasnosti su sa rezultatima drugih studija koje su se bavile ovom problematikom. Potvrđeno je da ova, naizgled bezopasna, a veoma česta bolest na našem podneblju može da ostavi katastrofalne posledice po plod.
Rezultati su pokazali da su majke studijske grupe češće bolovale od hroničnih bolesti (p < 0,05), a u obe grupe anemija je bila statistički najzastupljenija (p < 0,05). Prisustvo anemije u studijskoj, u odnosu na kontrolnu grupu, na granici je signifikantnosti (p=0,05). Značajno je da se anemija prvi put u literaturi opisuje kao mogući faktor rizika u nastanku rascepa usne i nepca. Acta Medica Medianae 2006;45(2):33-36.
 

Ključne reči: infekcije, anemija, rascep usne i nepca, prevencija

Rad u celosti