Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 2, April, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

 

Kontakt:
Anđelka Slavković
Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju Kliničkog centra

Bulevar Dr Zorana Đinđića 48
18000 Niš, Srbija
Tel.:063/455425
E-mail
:aslavkovic@ptt.yu

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

EKSTRAKORPORALNA UDARNOTALASNA LITOTRIPSIJA U REŠAVANJU PEDIJATRIJSKE UROLITIJAZE

Marko Jevrić1, Anđelka Slavković2, Miladin Radovanović3, Milena Vlajković4, Emilija Golubović5 i Predrag Miljković5

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“ u Novom Beogradu 1
Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju Kliničkog centra u Nišu 2
Institut za radiologiju Kliničkog centra u Nišu 3
Institut za nuklearnu medicinu Kliničkog centra u Nišu 4
Dečja interna klinika Kliničkog centra u Nišu 5

U radu su prikazana iskustva u lečeniu kalkuloze urotrakta 114 deteta uzrasta 6 meseci do 14 godina, metodom ekstrakorporalne udarnotalasne litotripsije (ESWL).
Tretman je obavljen u Institutu za radiologiju i Klinici za dečju hirurgiju i ortopediju u Nišu, u periodu od 1988. do 2000. godine na Siemens Litostar litotriptoru. Deca su podvrgavana ovom tretmanu posle kliničke laboratorijske i radiološke pripreme, a pod uslovom da kamen nije bio veći od 3 centimetra (mereno na nativnoj grafiji urotrakta) i da kod devojčica nije bio smešten u pelvičnom delu uretera. U analiziranoj studiji uspeh primene ESWL tretmana u lečenju u pedijatrijskih bolesnika je postignut u 88%. Potpuni klirens fragmenata imao je 57% bolesnika dok je retencija fragmenata manjih od 4 milimetara, tri meseca od poslednjeg tretmana, bila prisutna u 31% bolesnika. ESWL tretman nije uspeo u 12% bolesnika jer su imali retenirane fragmente veće od 4 mm.
Autori preporučuju ovu metodu kao metodu izbora u tretmanu "bubrežnih i ureteralnih kalkulusa kod dece“. Acta Medica Medianae 2006;45(2):27-31.

 Ključne reči: ekstrakorporalna udarnotalasna litotripsija, urolitijaza, komplikacije

Rad u celosti