Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 2, April, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

 

 

Kontakt:
Predrag Stojiljković
Ortopedsko-traumatološka klinika Kliničkog centra
Bulevar dr Zorana Djindjića 38,
18000 Niš, Srbija
Tel.: 018/ 230184,
mob: 062/ 353500
E-mail: peckytt@ni.sbb.co.yu

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

SPOLJNA FIKSACIJA PRELOMA POTKOLENICE KOD POLITRAUMATIZOVANIH BOLESNIKA

Predrag Stojiljković1, Zoran Golubović1, Desimir Mladenović1, Momčilo Todorović1, Igor Kostić1, Dušan Vidović1 i Danilo Stojiljković2

Ortopedsko-traumatološka klinika Kliničkog centra u Nišu 1
Hirurška klinika Kliničkog centra u Nišu 2

U savremenom svetu saobraćajnog i industrijskog traumatizma politrauma zauzima značajno mesto kako zbog svoje učestalosti, tako zbog komplikacija koje prate lečenje politraumatizovanih bolesnika. Za uspešan ishod lečenja od presudnog je značaja odgovarajuće hirurško zbrinjavanje pojedinih povreda po prioritetu hitnosti.
Zbrinjavanje preloma potkolenice kod hirurškog zbrinjavanja politraume u najvećem broju slučajeva nije prioritet ali mu to ne umanjuje značaj. Blagovremeno i adekvatno ortopedsko zbrinjavanje preloma u sklopu politraume u značajnoj meri smanjuje morbiditet, omogućava brži oporavak i smanjuje postoperativne komplikacije uz minimalni invaliditet.
Cilj rada bio je da se sagleda mesto i značaj spoljne fiksacije preloma pot-kolenice spoljnim fiksatorm Mitković kod politraumatizovanih bolesnika i sagledaju karakteristike i specifičnosti spoljne fiksacije preloma potkolenice u sklopu politraume. Prospektivnom studijom analizirana je serija od 30 politraumatizovanih sa prelomima potkolenice, lečenih u Kliničkom centru u Nišu u petogodišnjem periodu.
Metoda spoljne fiksacije spoljnim fiksatorom Mitković je metoda izbora u lečenju preloma potkolenice kod politraumatizovanih bolesnika zbog svoje minimalne dodatne operativne traume. Metoda omogućava ranu mobilnost i negu povređenog i obezbeđuje odlične biološke uslove za zarastanje svih tipova i vrsta preloma potkolenice. Sama operativna trauma je minimalna, operativni zahvat kratko traje (desetak minuta) i nema gubitka krvi ukoliko se spoljna fiksacija uradi bez otvaranja mesta preloma.
Acta Medica Medianae 2006;45(2):21-26.

Ključne reči: politrauma, prelom potkolenice, spoljni fiksator Mitković

Rad u celosti