Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 2, April, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

 

 

Kontakt:
Slobodan Vlajković
Katedra za anatomiju Medicinskog fakulteta
Bulevar dr  Zorana Djindjica 81
18000 Niš, Srbija
Tel.: +38118326644
Fax:+38118238770
E-mail: sloti
@ptt.yu

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

DERMOSKOPIJA – NOVO EFIKASNO SREDSTVO ZA TAČNIJU DIJAGNOSTIKU PIGMENTNIH KOŽNIH LEZIJA

Slobodan Vlajković i Giuseppe Argenziano

Katedra za anatomiju Medicinskog fakulteta u Nišu*
Department of Dermatology, Second University of Naples, Naples, Italy**

Dermoskopija je in vivo neinvazivna metoda za tačniju dijagnostiku pigmentnih kožnih lezija (PKL). Ona povezuje kliničku dermatologiju i dermatopatologiju omogućavajući vizuelizaciju morfoloških struktura, nevidljivih golim okom. Rano otkrivanje “tankih” melanoma je ostvarljivo korišćenjem ove procedure. Pokazano je da, uz trening i solidno iskustvo, dermoskopija značajno poboljšava kliničku dijagnozu PKL, sa 10-27% uspešnijom dijagnozom melanoma u poređenju sa samim kliničkim pregledom. Postoje mnoge varijante dermoskopa, ali je za sve zajednička osnovna karakteristika – redukcija odbijanja svetlosti, što omogućava da stratum corneum postane translucentan, a to omogućava da se vide i dublji slojevi kože - epidermis, dermo-epidermalna granica i gornji delovi dermisa. Digitalna dermoskopija ima mnoge prednosti u odnosu na ne-digitalnu, na primer, periodično praćenje lezije. Mnogi autori širom sveta korišćenjem “teledermoskopije” se udružuju da bi ostvarili multicentrične studije za razvoj novih dijagnostičkih algoritmova, za skupljanje dermoskopskih slika, kao i za kompjuter-pomažuću dijagnostiku PKL. Sve dermoskopske metode su klasifikovane u dve grupe: Prvi korak - algoritam za razlikovanje melanocitnih od nemelanocitnih lezija i Drugi korak – algoritam za razlikovanje benignih melanocitnih lezija od melanoma. Zbog njihove jednostavnosti za korišćenje i od strane manje iskusnih lekara, dva algoritma, ABCD pravilo i Provera 7 kriterijuma, su najšire korišćeni. Dermoskopija će u budućnosti zauzeti značajno mesto u medicinskoj praksi, između ostalog i zbog povećanja potrebe za ranim prepoznavanjem melanoma. Acta Medica Medianae 2006;45(2):59-64.

Ključne reči: dermoskopija, dijagnoza, pigmentne kožne lezije