Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 2, April, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

 

Kontakt:
Aleksandra Antović
Zavod za sudsku medicinu
Bulevar dr Zorana Đinđića 81
18000 Niš, Srbija i Crna Gora
Tel.: 018/530-824 i 233-776
E-mail: aleksantovic
@yahoo.com

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

HALO NEVUS-PRIKAZ SLUČAJA

Viktor Lazarević, Jelica Tiodorović, Ivana Binić, Danijela Popović i Aleksandar Janković

Klinika za kožne i polne bolesti Kliničkog centra u Nišu

Halo nevus (HN), (leucoderma acquisitum centrifugum, nevus Sutton), defini-san je kao nevomelanocitni nevus, okružen pojasom depigmentacije. Melanom, vitiligo i atipični nevusi česti su kod bolesnika koji imaju HN. Prikazuje se 20-godišnja osoba ženskog pola sa depigmentovanom plažom oštrih granica na koži dekoltea, sa crnom makulom u centru na mestu ranijeg, većeg nevusa.
Dijagnoza HN postavlja se kliničkim pregledom.
Evidentno je učešće imunog odgovora u genezi HN.
Biopsija tipičnog HN nije potrebna. Acta Medica Medianae 2006;45(2):81-85.

Ključne reči: halo nevus, depigmentacija

 Rad u celosti