Originalni naučni radovi
  Original scientific articles
ZNAČAJ POZNAVANJA ANGIOGRAFSKIH KARAKTERISTIKA VASKULARNE PETELJKE REŽNJA
M. TENSOR FASCIAE LATAE

Aleksandra Vuksanović, Vesna Bakić, Zoran Rančić i Slađana Ugrenović

Sažetak     Rad u celosti


  IMPORTANCE OF KNOWING ANGIOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE TENSOR FASCIAE LATAE VASCULAR STALK
Aleksandra Vuksanovic, Vesna Bakic, Zoran Rancic and Sladjana UgrenovicN

Abstract 


PLANIRANJE PORODICE KOD ŽENA RAZLIČITE STAROSNE DOBI
Olivera Radulović, Čedomir Šagrić, Ana Tasić, Roberta Marković i Marijana Bogdanovć

Sažetak   


  FAMILY PLANNING IN WOMEN OF DIFFERENT AGETHE
Olivera Radulovic, Cedomir Sagric, Ana Tasic, Roberta Markovic and Marijana Bogdanovic

Abstract  Full text 


ZDRAVSTVENI ASPEKT KONTROLE ISHRANE U NARODNOJ KUHINJI U NIŠU
Vladimir Mitrović, Maja Nikolić, Konstansa Lazarević i Suzana Milutinović

Sažetak     Rad u celosti


  SANITARY ASPECT OF NUTRITION CONTROL IN PUBLIC KITCHEN IN NIS
Vladimir Mitrovic, Maja Nikolic, Konstansa Lazarevic and Suzana Milutinovic

Abstract


MIKROMORFOLOŠKE I HISTOHEMIJSKE KARAKTERISTIKE JETRE PACOVA TRETIRANIH GENTAMICINOM
Nenad Stojiljković i Milan Stoiljković

Sažetak     Rad u celosti


  MICROMORPHOLOGICAL AND HISTOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF A RAT'S LIVER TREATED WITH GENTAMICIN
Nenad Stojiljkovic and Milan Stoiljkovic

Abstract


PRILOG POZNAVANJU RENDGENOLOŠKE SLIKE PATOLOŠKIH STANJA I OBOLJENJA PARANAZALNIH ŠUPLJINA
Rade R. Babic, Zoran Radovanović, Miško Živić i Gordana Stanković

 Sažetak     Rad u celosti


 

CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE ROENDGEN IMAGE OF THE PATHOLOGICAL STATES AND DISORDERS THE SINUS
Rade R. Babic, Zoran Radovanović, Misko Zivic and Gordana Stankovic

Abstract


VRIJEDNOST PRIMJENE TROMBOEMBOLIJSKE PROFILAKSE U PREVENCIJI TROMBOEMBOLIJSKE BOLESTI U ORTOPEDSKO- TRAUMATOLOŠKOJ HIRURGIJI
Predrag Grubor, Aleksandar Jakovljević, Gordana Grubor i Brana Jakovljević

 Sažetak     Rad u celosti


  VALUE OF THROMBOEMBOLIC PROPHYLAXIS IN PREVENTION OF THE THROMBOEMBOLISM IN ORTHOPEDIC SURGERY AND TRAUMATOLOGY
Predrag Grubor, Aleksandar Jakovljevic, Gordana Grubor and Brana Jakovljevic

Abstract


BOJENJE ELASTIČNIH TKIVA BEZ DIFERENCIJACIJE: NOVA, BRZA METODA
Mirjana Abramović, Radmila Pavlović i Gorana Rančić

Sažetak     Rad u celosti


  DYEING OF ELASTIC TISSUES WITHOUT DIFFERENTIATION: NEW, QUICKLY METHOD
Mirjana Abramovic, Radmila Pavlovic and Gorana Rancic

Abstract


Prethodna saopštenja 
  Preliminary reports
MOGUĆNOSTI FARMAKOLOŠKE TERAPIJE ABNORMALNIH MATERIČNIH KRVARENJA
Srđan Pešić, Milan Stefanović i Valentina Nikolić

Sažetak     Rad u celosti


  POSSIBILITIES OF PHARMACALOGIC THERAPY APPLIED IN ABNORMAL UTERINE BLEEDING
Srdjan Pesic, Milan Stefanovic and Valentina Nikolic

Abstract


Stručni članci 
  Proffessional papers
PRIKAZ SLUČAJA AKUTNOG I PO ŽIVOT OPASNOG BRONHOSPAZMA PROVOCIRANOG
RUTINSKOM REVERZIJOM NEUROMIŠIĆNE BLOKADE

Radmilo Janković, Biljana Stošić, Dragana Djordjević i Dragana Todorović
 

Sažetak    


  A CASE OF LIFE-TREATHENING ACUTE BRONCHOSPASM INDUCED BY ROUTINE REVERSAL OF NEUROMUSCULAR BLOCKADE
Radmilo Jankovic, Biljana Stosic, Dragana Djordjevic and Dragana Todorovic

 Abstract     Full text


KOMPLIKACIJE KRONOVE BOLESTI- PRIKAZ SLUČAJA
Danijela Jojkić-Pavkov, Tamara Vukavić i Radojica Jokić
 

Sažetak     Rad u celosti


  COMPLICATIONS OF CROHN'S DISEASE: A CASE REPORT
Danijela Jojkic-Pavkov, Tamara Vukavic and Radojica Jokic

Abstract        


Iz istorije medicine
  From history of medicine
ŽIVOT I DELO LAZE K. LAZAREVIĆA
Miško živić
  

Sažetak     Rad u celosti 


  THE LIFE AND WORK OF LAZA K. LAZAREVIC
Miško Živic

Abstract


In memoriam 
   
JORDAN PETROVIĆ (1925-2005)