Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 3, July, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt: Aleksandra Vuksanović
Medicinski fakultet
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel.: 081/640 406

E-mail: alexandrav2006@yahoo.com

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

ZNAČAJ POZNAVANJA ANGIOGRAFSKIH KARAKTERISTIKA VASKULARNE PETELJKE REŽNJA M. TENSOR FASCIAE LATAE

 Aleksandra Vuksanović *, Vesna Bakić *, Zoran Rančić ** i Slađana Ugrenović ***

Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici*
Hirurška klinika Kliničkog centra u Nišu**
Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu***

Ateroskleroza je najznačajniji vid arterioskleroze, što je generičko ime za zadebljanje i otvrdnuće zida arterije. Najčešća lokalizacija ateroskleroze je na arterijama donjih ekstremiteta, dok su arterije gornjih ekstremiteta, kao i visceralne arterije, daleko manje i ređe zahvaćene ovim degenerativnim procesom.
Najčešće se javljaju okluzivne promjene na bifurkaciji abdominalne aorte (aorto-ilijakalna opstruktivna ateroskleroza ''M. Leriche'') i stablu butne arterije (a. femoralis) sa početnim dijelom zatkoljene arterije (a. poplitea) (femoro-poplitealna opstruktivna ateroskleroza).
Angiografija kao dopunska metoda u medicini daje precizan uvid u promjene na krvnim sudovima.
U cilju procjene mogućnosti korišćenja režnja zatezača fascije buta (m. tensor fasciae latae), u plastičnoj i rekonstruktivnoj hirurgiji, analizirali smo 50 angiografija butne arterije. Jednu grupu činili su bolesnici sa Morbus Leriche (25 analiziranih angiografija), a drugu grupu bolesnici sa oboljenjem femoro-poplitealnog segmenta (25 analiziranih angiografija). Angiografskom analizom spoljašnje polukružne butne arterije (a. circumflexa femoris lateralis) i njenih grana, koja je dominantna u vaskularizaciji režnja zatezača fascije buta, utvrdili smo da je promjer na ishodištu a. circumflexa femoris lateralis (a. CFL) i njenih grana veći kod bolesnika sa oboljenjem femoro-poplitealnog segmenta u odnosu na bolesnike sa Lerish-ovom bolesti. Sma-njenje promjera na ishodištu a. CFL i njenih grana, uslovljeno vaskularnom bolešću, dovodi do smanjenja u krvnom snabdijevanju režnja m. tensor fasciae latae (m. TFL), što remeti njegov kvalitet i ograničava njegovu upotrebu.
Kod bolesnika sa Lerish-ovom bolešću režanj m. TFL se ne može koristiti u plastičnoj i rekonstruktivnoj hirurgiji, jer je njegov kvalitet bitno smanjen zbog smanjene vaskularizacije.
Kod bolesnika sa oboljenjem femoro-poplitealnog segmenta, zbog dobre vaskularizacije, režanj m. TFL može se široko primjenjivati za rekonstrukcije i prepokrivanje defekata, naročito preponske regije.

U cilju prevencije nekroze režnja m. TFL poznavanje angiografskih karakteristika
njegove vaskularne peteljke, prije primjene u plastičnoj i rekonstruktivnoj hirurgiji, od velikog je značaja. Acta Medica Medianae 2006;45(3):5-12.

Ključne riječi: angiografija, a. circumflexa femoris lateralis

 Rad u celosti