Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 3, July, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
Mirjana Abramović

Katedra za hemiju Medicinskog fakulteta

Bulevar dr Zorana Djindjića 81

18000 Niš

Tel.: 018/22 66 44 lok 113

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

BOJENJE ELASTIČNIH TKIVA BEZ DIFERENCIJACIJE: NOVA, BRZA METODA

 Mirjana Abramović 1, Radmila Pavlović 1 i Gorana Rančić 2

Katedra za hemiju Medicinskog fakulteta u Nišu1

Institut za histologiju i embriologiju Medicinslkog fakulteta u Nišu2

Naš metodološki postupak ustanovio je uspešnu tehniku direktnog bojenja elastičnih vlakana i lamela u elastičnim tkivima. Eksperimenti su izvedeni na humanom obdukcijskom materijalu. Isečci bogati elastičnim vlaknima su fiksirani u 10% neutralnom formalinu i sečeni na debljinu od 5 mm. Deparafinisanje preseka vršeno je ksilolom (2x15 min). Dodatna denaturacija je postignuta kombinovanim rastvorom koji se sastoji od 1.2 g pikrinske kiseline u 30% rastvoru glacijalne sirćetne kiseline. Primenom hloramina B kao blokirajućeg sredstva u obliku 1% DMSO rastvora afinitet boja za okolno tkivo je smanjen. Tkiva pripremljena na ovaj način tretirana su 0.5% rastvorom kisele sulfonske boje Evans Blue (C.I.23860) u odnosu 2:1. Lamele su tamno-ljubičaste sa svetilo-ljubičastom periferijom. Dobijeni rezultati govore u prilog visokoj primenljivosti ove metode u svetlosnoj mikroskopiji. Prema našem mišljenju metoda može biti preporučena kao jedna od tehnika za identifikaciju elastičnih tkiva. Acta Medica Medioanae 45(3):40-42.

 Ključne reči: elastična tkiva, histohemijska identifikacija

Rad u celosti