Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 3, July, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
Olivera Radulović
Medicinski fakultet
Bulevar Dr Zorana Djindjića 81
18000 Nis, Srbija

Tel.: 018/ 226-384/102,

E-mail:
izzz-nis@bankerinter.net

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

PLANIRANJE PORODICE KOD ŽENA RAZLIČITE STAROSNE DOBI

Olivera Radulović *, Čedomir Šagrić**, Ana Tasić**, Roberta Marković** i Marijana Bogdanovć***

Medicinski fakultet u Nišu*
Institut za zaštitu zdravlja u Nišu**
Studentska poliklinika
u Nišu***

Ciljevi planiranja porodice su: prevencija neželjene trudnoće, poboljšanje zdravstvenog stanja žena, dece i ukupne populacije.
Cilj istraživanja bio je sagledavanje znanja i karakteristika korišćenja metoda za planiranje porodice kod žena različite starosti na teritoriji opštine Niš. Istraživanjem je obuhvaćeno 1584 žena starosti 15-49 godina koje žive na teritoriji opštine Niš. Podaci su prikupljeni anketnim istraživanjem koje je sprovedeno u periodu februar-septembar 2002. godine.
Kao metod planiranja porodice, kontracepciju su u najvećem broju definisale ispitanice starije od 35 godina, a u najmanjem ispitanice mlađe od 20 godina. Kao izvor znanja o kontracepciji najveći broj ispitanica navodi novine i medije. Za najefikasniji metod kontracepcije, ispitanice do 19 godina starosti smatraju kondom. Ispitanice starosti 36-49 godina smatraju da je najefikasnije kontraceptivno sredstvo intrauterina spirala. Najveći broj ispitanica (88,8%) ocenjuje svoje znanje o kontracepciji kao dovoljno. Od neželjene trudnoće se stalno ili povremeno štiti 81,9% ispitanica. Moderne načine kontracepcije koristi 72% ispitanica mlađih od 20 godina.
Ispitanice svih starosnih kategorija uglavnom svojevoljno odlučuju o korišćenju kontracepcije. Metod kontracepcije koji koriste, ispitanice u 35% ocenjuju kao potpuno siguran. Namerne prekide trudnoće je imalo najviše ispitanica starosti 36-49 godina (53,8%), tri puta manje (17,5%) abortusa imale su žene starosti 20-35 godina, a najmanje (3,6%) žene mlađe od 20 godina.
Znanje i korišćenje metoda za planiranje porodice kod žena različite starosti je nezadovoljavajuće. Zbog toga je neophodno što ranije, početi sa promocijom korišćenja savremenih metoda za planiranje porodice.
Acta Medica Medianae 2006;45(3):13-19

Ključne reči: kontracepcija, planiranje porodice, starosna dob