Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 3, July, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
Predrag Grubor

Ortopedsko traumatološka klinika

78000 Banjaluka, Bosna i Hercegovina

E-mail:grubor@inecco.net

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

VRIJEDNOST PRIMJENE TROMBOEMBOLIJSKE PROFILAKSE U PREVENCIJI TROMBOEMBOLIJSKE BOLESTI U ORTOPEDSKO- TRAUMATOLOŠKOJ HIRURGIJI

 Predrag Grubor *, Aleksandar Jakovljević *, Gordana Grubor **i Brana Jakovljević ***

 

Ortopedsko traumatološka klinika u Banjaluci*

Internistička ambulanta u Banjaluci**

Onkološka klinika u Banjaluci***

 

Na Klinici za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra u Banjaluci, u periodu od 01.03.2003. do 01.06.2003. godine, hospitalizovano je 174 bolesnika sa povrijeđenim ili oboljelim ekstremitetima, prosječne životne dobi 46,95 (27-81) godina. Neoperativno su liječena 33 (18,9%), a operativno 141 bolesnik (81,1%). Preoperativno i postoperativno potpunu tromboembolijsku profilaksu (TEP) imalo je 50 (28,9%) bolesnika. U toku prvih deset dana, tromboembolijske komplikacije imali su bolesnici kojima nije data  tromboembolijska profilaksa: 12 (9,2%) sa smrtnim ishodom 2 (1,2%).

U kontrolnoj grupi, u vremenskom periodu iste dužine trajanja, 2005. godine (01.03. do 01.06.), na Klinici za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra u Banjaluci liječeno je 162 bolesnika, prosječne starosne dobi 47,2 (17-82) godine. Neoperativno je liječeno 29 (17,9%), a operativno 133 (82,1%). Svi su imali potpunu preoperativnu i postoperativnu TEP. U prvih deset dana tromboebolijske komplikacije imalo je 5 (3%) bolesnika i nije bilo ni jednog smrtnog ishoda.

Iz navedenih rezultata može se zaključiti da postoji opravdanost trombo-embolijske profilakse u ortopedskoj hirurgiji i traumatologiji. Acta Medica Medianae 2006;45(3):34-39.

 Ključne riječi: tromboembolijske komplikacije, tromboembolijske bolesti

Rad u celosti