Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 3, July, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
Radmilo Jankovic

Surgical Clinic Clinical Center

48 dr Zoran Djindjic Street

18000 Nis, Serbia

Phone: +38118329503

E-mail: jradmilo@eunet.yu

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

PRIKAZ SLUČAJA AKUTNOG I PO ŽIVOT OPASNOG BRONHOSPAZMA PROVOCIRANOG RUTINSKOM REVERZIJOM NEUROMIŠIĆNE BLOKADE

Radmilo Janković, Biljana Stošić, Dragana Djordjević i Dragana Todorović

Hirurška klinika Kliničkog centra u Nišu

Bronhospazam, prouzrokovan neostigminom, izuzetno je redak u svakodnevnoj anesteziološkoj praksi. Mi prikazujemo slučaj po život opasnog akutnog bronhospazma udruženog sa rutinskom reverzijom neuromišićne blokade kod četrdesetjednogodišnjeg muškarca, koji se podvrgao operaciji kile, prednjeg trbušnog zida u opštoj anesteziji. Trideset sekundi nakon što je neostigmin primenjen, sa ciljem reverzije rokuronijumom izazvanog neoromišićnog bloka, razvili su se simptomi akutnog bronhospazma uključujući: povišeni vršni inspiratorni pritisak, kiseoničnu desaturaciju i smanjenje disajnih volumena. Auskultacijom pluća čulo se bilateralno glasno zviždanje. Bronhospazam je uspešno tretiran visokim inspiratornim koncentracijama sevoflurana (7%), čistim kiseonikom, metilprednizolonom i aminofilinom. Za anesteziologe je naročito važno da budu svesni bronhokonstriktorno provocirajućeg efekta neostigmina. Sevofluran i glukokortikoidi mogu biti od koristi u tretmanu bronhospazma izazvanog neostigminom. Acta Medica Medianae 2006; 45(3):53-55.

 Ključne reči: bronhospazam, neostigmin, acetilholin, muskarinski receptori