Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 3, July, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
Srđan Pešić

Institut za farmakologiju Medicinskog fakulteta

Bulevar dr Zorana Đinđića 81

18000 Niš, Srbija

Tel.:+381 18 226712

E-mail:srdjan@medfak.ni.ac.yu

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

 MOGUĆNOSTI FARMAKOLOŠKE TERAPIJE ABNORMALNIH MATERIČNIH KRVARENJA

Srđan Pešić*, Milan Stefanović** i Valentina Nikolić*

Institut za farmakologiju, Medicinskog fakulteta u  Nišu *

Ginekološko akušerska klinika, Kliničkog centra u Nišu **

 Brojne alternative histerektomiji podrazumevaju tzv. «široki medicinski tretman», primenu levonorgestrel-oslobađajućeg intrauterinog uloška, različite tehnike ablacije endometrijuma i kada su fibrinoidi primarni poremećaji - primenu miomektomije i embolizacije arterije uterine. Svaka alternativa histerektomiji treba da ponovi njenu efikasnost u popravci kvaliteta života i rešenju menoragije. Takođe, ove alternativne metode u lečenju abdominalnih uterinih krvarenja treba da imaju bolji odnos cena/ efikasnost, a nivo komplikacija i neželjenih efekata mora da bude niži nego posle histerektomije. Rezultati nedavno objavljenih istraživanja ukazuju da kod žena sa prolongiranim abnormalnim uterinim krvarenjem histerektomija je superiornija u poboljšanju kvaliteta života. Primena levonorgestrel-oslobađajućeg intrauterinog uloška daje slične rezultate uz nižu ukupnu cenu. Ablacija endometrijuma redukuje krvarenje ali vremenom zaostaje za histerektomijom. Potrebna su dalja istraživanja kojim bi se utvrdio značaj alternativnih metoda, manje u redukciji histerektomije a više u povećanju broja terapijskih mogućnosti za abdominalno intrauterino krvarenje. Acta Medica Medianae 2006; 45(3):43-52.

Ključne reči: abnormalno materično krvarenje, menoragija, histerektomija, levonorgestrel-oslobađajući intrauterini ulošak

Rad u celosti