Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, Number 3, Juli, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
Vladimir Mitrović
Institut za zaštitu zdravlja  
Bulevar dr Zorana Đinđića 50
18000 Niš, Srbija
E-mail: mit-ra@eunet.yu

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

ZDRAVSTVENI ASPEKT KONTROLE ISHRANE U NARODNOJ KUHINJI U NIŠU

Vladimir Mitrović 1, Maja Nikolić 1, Konstansa Lazarević 2 i Suzana Milutinović 2

Medicinski fakultet u Nišu 1
Institut za zaštitu zdravlja  u Nišu 2 

Cilj rada bio je ocena sanitarno-higijenskih uslova pripreme i distribucije obroka u Narodnoj kuhinji u Nišu, kao i nutritivne vrednosti obroka, radi procene rizika po zdravlje korisnika. Sanitarno-higijenski uslovi kontrolisani su lokalnom inspekcijom, kao i bakteriološkom analizom briseva. Energetska vrednost i hemijska struktura obroka određivani su standardnim fizičko-hemijskim metodama, a izračunata je i energetska gustina obroka. Istraživanje se odnosi na period od 2002. do 2005. godine. Sanitarno-higijensko stanje u objektu nije bilo zadovoljavajuće, pre svega zbog velikog procenta bakteriološki neispravnih briseva. Od ukupnog broja pregledanih briseva (n = 970) u navedenom periodu, 13,4% bilo je bakteriološki neispravno. Energetska vrednost obroka bila je zadovoljavajuća (1157 – 1564 kcal, odnosno 4837 – 6581 kJ), a zabeležen je stalni pad hranljive vrednosti sa godinama ispitivanja. Hemijska struktura obroka je bila uglavnom odgovarajuća, što znači da je obrok bio dobro planiran. Energetska gustina obroka bila je srednje visoka i kretala se od 1,18 do 1,42 kcal/g. Zaključak je da dalje kontinuirano zdravstveno prosvećenje zaposlenog osoblja, uz redovnu sanitarno higijensku kontrolu, nema alternativu, a sve u cilju postizanja potpune društvene funkcije Narodne kuhinje i zaštite zdravlja korisnika. Acta Medica Medianae 2006;45(3):20-23.

Ključne reči: ishrana, kontrola, narodna kuhinja

Rad u celosti