Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, No 4, October, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
Nataša Miladinović-Tasić

Institut za zaštitu zdravlja

Bulevar dr Zorana Đinđića 50

18000 Niš, Srbija

Tel:018/226384

E-mail: doradika@eunet.yu

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

SEROINCIDENCA TRIHINELOZE U NIŠAVSKOM OKRUGU

Milena Mišić, Nataša Miladinović-Tasić i Suzana Tasić

Institut za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Nišu

Naša zemlja pripada grupi zemalja sa visokom prevalencijom trihineloze ljudi i životinja. Cilj ove retrospektivne studije bio je odrediti incidencu seropozitivnih ispitanika u sedamnestogodišnjem periodu dijagnostike trihineloze u Nišavskom okrugu, koji nije poznat kao region sa značajnom prevalencijom ove parazitoze.

Za ovu studiju korišćeni su podaci dobijeni od Odseka za parazitologiju, Instituta za zaštitu zdravlja u Nišu. U vremenskom periodu od 1988. do 2004. godine, 238 seruma bolesnika sa simptomima trihineloze bilo je ispitivano na prisustvo specifičnih antitela prema antigenima parazita Trichinella spiralis. Specifična antitela detektovana su primenom imunofluorescentnog testa IIF (INEP, Zemun), a samo 20 seruma ispitano je uporedo primenom IIF i indirektnog imunoenzimskog testa (ELISA, DIALAB, Austria). Incidencija seropozitivnih bolesnika na trihinelozu računata je na 100.000 stanovnika, dok je broj stanovnika Nišavskog okruga uzet iz poslednjeg popisa 2001. godine, kada je iznosio 382.461. Statistička obrada podataka izvršena je uz pomoć kompjuterskog programa (softvera) za statističku obradu podataka NCSS-PASS (Hintze J. 2004. NCSS and PASS. Number Cruncher Statistical Systems. Kaysville, Utah. www.NCSS.COM.).

U periodu od 1988. do 2004. godine, kod 65 bolesnika utvrđeno je prisustvo specifičnih antiTrichinella antitela. U ovom periodu, utvrđena vrednost incidencije antiTrichinella seropozitivnih bolesnika, u odnosu na godinu ispitivanja, kretala se od 0,00 u 1989., 1993., 1995., 1996., 2003. i 2004. godini do 7,06 u 1990. godini. Incidencija antiTrihinela seropozitivnih bolesnika, utvrđena po mesecima, bila je najviša u februaru (6,24) i januaru (5,2). U okviru ove retrospektivne studije nije utvrđena statistički značajna razlika u nalazu specifičnih antitela u odnosu na pol i način lečenja (hospitalizacija, ambulatni tretman).

Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da je incidencija antiTrichinella seropozitivnih bolesnika u opadanju poslednjih 17 godina i da Nišavski okrug još uvek predstavlja region sa sporadičnim slučajevima ove parazitoze kod ljudi. Acta medica Medianae 2006;45(4):23-27.

 Ključne reči: trihineloza, incidenca, imunofluorescenti test, imunoenzimski test

Rad u celosti