Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, No 4, October, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
Miodrag Radunovic
Klinika za hirurgiju kliničkog centra u Podgorici
Tel.: 081/ 243-952,

E
-mail: bobo_radunovic@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

ANATOMSKE ODLIKE I MJERENJE APROKSIMACIONE TENZIJE MIŠIĆA PRI IZBORU METODE RJEŠAVANJA INGVINALNIH KILA

 Miodrag Radunovic i Miroslav Radunović

Klinika za hirurgiju kliničkog centra u Podgorici1
Institut za anatomiju Medicinskog fakulteta u Podgorici 2

Reparacija kila predstavlja najčešći hirurški zahvat.

Cilj istraživanja je utvrdjivanje anatomskih odlika ingvinalnog kanala i mjerenje aproksimacione tenzije mišića te opravdanost primjene relaksacione incizije pri reparaciji kila ove regije.
Istraživanje se bazira na prospektivnoj studiji sprovedenoj kod 120 bolesnika operisanih u Opštoj bolnici u Beranama. Kod njih 60 vršena su mjerenja dužine ingvinalnog kanala, referentni ugao (α), susticanje muskuloaponeurotičnog luka sa m. rektus abdominis (H), rastojanje od luka do ingvinalnog ligamenta (L) kao i mjerene površine miopektinalnog otvora (P1) i dubokog otvora ingvinalnog kanala (P2).

Mjerena je i aproksimaciona tenzija mišića prije i poslije relaksacione incizije.

Kontrolna grupa tretirana je konvencionalnim metodama bez prethodnih mjerenja. U toj grupi procenat recidiva iznosio je 6,6%.

Mjerene vrijednosti stavljene su u medjusobni odnos. Dužina ingvinalnog kanala je u intervalu od 4,5-5,5cm (64%). Srednja vrijednost pripoja (H) je 0,52cm  0,34. Referentni ugao iznosi 116,26    1,68. Srednja vrijednost P1 iznosi 9,75cm2 2,66. Površina dubokog otvora P2 iznosi 1,71cm2 1,07. Srednje vrijednosti aproksimacione tenzije (N) prije relaksacione incizije iznose I=19,9; II=22,4; III=21,7; IV=20,7; V=18,0, a nakon relaksacione incizije iznose I=15,7; II=17,6; III=16,7; IV=15,5; V=13,2.

Referentni ugao (α) i udaljenost muskuloaponeurotičnog luka (L) od ingvinalnog ligamenta su mjerni parametri koji upućuju na prisustvo tenzije tkiva pri plasiranju šavnog materijala.
Aproksimaciona tenzija nakon relaksacione incizije opada, a najveća je na najvećoj udaljenosti L.
Relaksaciona incizija je obavezujuća.

Lokalna anestezija je anestezija izbora.

Acta Medica Medianae 2006:45(4):15-22.

 Ključne riječi: hernia, aproksimativna tenzija, relaksaciona incizija, fascia transversalis, reparacija)