Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, No 4, October, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
Mirjana Bakić

18000 Niš, Srbija

Tel.: 018/ 253 - 666

E-mail: nbakic@eunet.yu

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

ULOGA ENDOTELA U INFLAMACIJI

Mirjana Bakić

 Endotel je kompleksan organ koji kontroliše homeostazu krvnih sudova integrišući signale između vaskularnog zida i lumena suda. U fiziološkim uslovima, on održava nor-malan vaskularni tonus i protok krvi sintetišući brojne faktore kao što su azot-monoksid, prostaciklin i endotelin. Ali, u patološkim uslovima, endotel može da modifikuje svoj fenotip izazivajući inflamaciju, vazokonstrikciju i trombozu. Ovaj abnormalni odgovor se manifestuje različitim kliničkim stanjima, kao što su hiperholesterolemija, hipertenzija, dijabet koji se javljaju u odsustvu morfoloških promena krvnog suda. Etiologija ovih promenjenih endotelnih funkcija je multifaktorijalna, mehanizmi koji ih izazivaju su kompleksni i ne proučeni do kraja. Acta Medica Medianae 2006;45(4):32-36.

 Ključne reči: endotel, inflamacija, disfunkcija endotela

Rad u celosti