Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 45, No 4, October, 2006
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

 

Kontakt:
Svetlana Stefanović

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine

Hajduk Veljkova 10, 21000 Novi Sad, Srbija

E-mail: svstef@eunet.yu

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

TUMOR JETRE (LYMPHANGIOMA CAPILLARE HEPATIS)-

-RARITET NEONATOLOŠKE PRAKSE

 

Svetlana Stefanović, Mihajlo Jecković, Marijana Mihić, Dušanka Dobanovački, Milojica Jokić, Ana Vasilevska, Bratislav Kažic i Vladan Stefanović

 

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u Novom Sadu

 

Fetalni tumori su retki u neonatalnom periodu. Karakterišu se različitim patohistološkim nalazima. Prikazuje se muško novorođenče, u uzrastu od četiri dana sa tumorom jetre (lymphangioma capillare hepatis). Ishod je povoljan zahvaljujući multidisciplinar-nom pristupu. Acta Medica Medianae 2006; 45(4): 59-61.

 Ključne reči: fetalni tumori, neonatalni period, lymphangioma capillare hepatis

 Rad u celosti