Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 1, Januar, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
 

Aleksandar Kostić

Neurohirurška klinika Kliničkog centra

Bulevar dr Zorana Đinđića 48

18000 Niš, Srbija

Tel.: 018/571 618

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

ODNOS PREOPERATIVNE VELIČINE TUMORA I PREŽIVLJAVANJA KOD OBOLELIH OD ASTROCITOMA MOZGA

 

Aleksandar Kostić*, Milorad Babić*, Goran Ignjatović* i Miloš Janićijević**

 

Neurohirurška klinika Kliničkog centra u Nišu*

Institut za neurohirurgiju Kliničkog Centra Srbije u Beogradu**

 

Savremena neuroradiološka dijagnostika tumora mozga, samim tim i astrocitoma, od ogromnog je značaja za uspešno planiranje i realizaciju resekcije tumora, s obzirom da je kao metoda najčešće preoperativna. CT-dijagnostika, na teritoriji Srbije, predstav-lja najzastupljeniju metodu vizuelizacije tumora mozga zbog svoje visoke pouzdanosti, kratkog vremena i nižih troškova snimanja, kao i zbog veće zastupljenosti po regio-nalnim centrima u odnosu na konkurentne metode. U našoj studiji obuhvaćeno je 63 bolesnika različitog pola i uzrasta, operisanih na Neurohirurškoj klinici u Nišu. Radi se o bolesnicima kod kojih je patohistološkim pregledom operativno ekstirpiranog materijala postavljena dijagnoza astrocitoma mozga. Kod svih bolesnika preduzeta je maksimalna resekcija tumorske mase, a postoperativno lečenje je nastavljeno u skladu sa aktuelnim onkološkim protokolima. Razmatran je odnos preoperativne CT prezentacije veličine tumora i dužine preživljavanja bolesnika. Najčešće su se tumorske mase prezentovale kao one srednjih veličina, sa srednjim dijametrom od 25 do 50 mm, i to kod 34 bolesnika. Velikih tumorskih masa, sa srednjim dijametrom od preko 50 mm, bilo je kod 17 bolesnika, a najređe su se tumorske mase ispoljavale kao one malih veličina, sa srednjim dijametrom manjim od 25 mm, i to kod 12 bolesnika. Bolesnici sa velikim tumorskim masama značajno su kraće živeli (24 nedelje) u odnosu na bolesnike sa srednje velikim, odnosno malim tumorima (97, odnosno 84 nedelje). Acta Medica Medianae 2007;46(1):17-20.

 

Ključne reči: astrocitomi mozga, veličina tumora, preživljavanje

Rad u celosti