Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 1, Januar, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
Čedomir Šagrić

Institut za zaštitu zdravlja

Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija

Tel.: 064/ 220 34 87; 062/ 246 036

E-mail: scipion10af@yahoo.com

 

 

 

 

Copyright 2007 by Faculty  of Medicine, University of Nis

ZDRAVSTVENE POTREBE

 Čedomir Šagrić*, Olivera Radulović** i Marjana Bogdanović***

 

Institut za javno zdravlje u Nišu *

Medicinski fakultet u Nišu **

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata u Nišu ***

 

Ljudske potrebe su deo interesovanja različitih naučnih oblasti: sociologije, antropo-logije, psihologije, medicine, ekonomije. Veliki doprinos izučavanju potreba dali su Mali-novski, Maslov, Adler i From. U pokušaju definisanja pojma potreba nije prihvaćena jedna definicija. U psihologiji se potreba definiše kao nedostatak ili poremećaj, odnosno nužnost da se ovaj nedostatak ukloni. Najpotpuniju klasifikaciju i objašnjenje ljudskih potreba dao je Maslov. Ako se pođe od činjenice da potreba predstavlja nedostatak, odnosno manjak nečega, u ovom kontekstu zdravstvena potreba bi ukazivala na nedostatak zdravlja, pa bi i merenje zdravstvenih potreba bilo isto što i merenje zdravlja. Zato se u zdravstvene potrebe mogu ubrojati gotovo sve ljudske potrebe, tj. one čijim bi se zadovoljenjem omogućilo fizičko, psihičko i socijalno blagostanje. Prema WHO, zdravstvene potrebe mogu se definisati kao naučno utvrđena odstupanja od zdravlja koja zahtevaju primenu preventivnih, kurativnih i eventualno kontrolnih i eradikacionih mera. Po medicinskom modelu koji koristi zdravstvena služba u sagledavanju potreba naglasak je na morbiditetu, mortalitetu, incidenci, prevalenci, nesposobnosti i dr. U uslovima uglavnom niskog nivoa zdravstvene kulture, gde je odgovornost za lično zdravlje u većini slučajeva nedovoljno za korisnika usluga zdravstvene službe kurativne usluge će imati prioritet nad preventivnim. Merenje zdravstvenih potreba je kompleksan zadatak. Potrebe se mogu sagledavati kroz medicinsku dokumentaciju i percipiranjem potreba od ljudi u zajednici. Acta Medica Medianae 2007;46(1):36-40.

 

Ključne reči: potrebe, zdravstvene potrebe, merenje

Rad u celosti