Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 1, Januar, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
Miško Živić

Medicinski fakultet

Bulevar dr Zorana Đinđića 81

18000 Niš, Srbija

 

Copyright 2007 by Faculty  of Medicine, University of Nis

narodni vidari

 

 miško Živić, Saša Živić i Miša Živić

Medicinski fakultet u Nišu

 

Narodna medicina ponikla je u davnim vremenima. Posao narodnog vidara prenosio se s kolena na koleno. Oni su bili svakojaki: berberi, vračari, bajalnici, hodže, sveštenici, kaluđeri, travari, ranari i hećimi. I vladari kada ljuta rana pritisne. U Nišu je najpoznatilji bio Deruni Baba („nije bilo molbe koju Bog ne bi hteo Deruni Babi ispuniti“). Narod se ispomagao sujeverjem i praznoverjem. Acta Medica Medianae 2007; 46(1):23-24.

 

Ključne reči: narodni vidari, Deruni Baba, sujeverje, praznoverje

 

 

Rad u celosti