Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 1, Januar, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
Snežana M Cupara

Medicinski fakultet Univerziteta

Svetozara Markovića 69

34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 063/ 386 485,

Fax: 034/ 306 800

E-mail: snezanacupara@yahoo.com

 

 

Copyright 2007 by Faculty  of Medicine, University of Nis

HOMEOPATIJA DANAS - EDUKACIJA I STATUS

 Snežana M Cupara

Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

  Klasična homeopatija je zbog svojih dobrih rezultata brzo postala popularna, pa je tako u Evropi i Americi krajem 19. veka postojao veliki broj homeopatskih bolnica i edukacionih institucija. Međutim, niz istorijskih događaja početkom 20. veka doveo je do zapostavljanja homeopatije u dužem periodu. Od 1970. godine homeopatija oživljava u mnogim zemljama u više oblasti – pojavljuju se edukacione institucije, postaje deo nacionalnih zdravstvenih sistema u nekoliko zemalja i dolazi do razvoja u oblasti istraživanja. Danas, homeopatija je priznata na svim kontinentima kao nezavisan ili alternativni (komplementarani) medicinski sistem. Koristi se za lečenje raznih hroničnih oboljenja, virusnih, gastro-intestinalnih, jatrogenih, oboljenja kože, problema u ponašanju, u tretmanu kancera kao jedini ili pomoćni tretman. Kako status i mogućnosti školovanja homeopata nisu uniformni u svetu, ovaj članak ima za cilj da ponudi pregled statusa i obrazovanja u homeopatiji kao i kraći istorijat u primerima nekoliko razvijenih zemalja, zemalja sa različitih kontinenata i nekih od zemalja u okruženju. Acta Medica Medianae 2007;46(1):30-35.

 

Ključne reči: klasična homeopatija, obrazovanje u homeopatiji, Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis

Rad u celosti