Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 2, April, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
Čedomir Šagrić

Institut za javno zdravlje

Bulevar dr Zorana Đinđića 50

18000 Niš, Srbija

Tel.:064 /220 34 87; 062 246 036

E-mail: scipion10af@yahoo.com

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

SOCIJALNA MARGINALIZACIJA I ZDRAVLJE

 

Čedomir Šagrić*, Olivera Radulović**, Marjana Bogdanović*** i Roberta Marković*

 

Institut za javno zdravlje u Nišu*

Medicinski fakultet u Nišu**

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata u Nišu***

 

Dvadeseti vek karakteriše poseban napredak na polju zdravlja. Politika WHO  EQUITY IN HEALTH ima za cilj da obezbedi jednaku dostupnost i jednako visok kvalitet zdravstvene zaštite za sve stanovnike. U većoj ili manjoj meri neke populacione grupe ostaju van mnogih društvenih sistema, čak i van sistema zdravstvene zaštite u stanju socijalne marginalizovanosti. Fenomen socijalne marginalizacije karakteriše se dinamikom. Marginalizovane osobe imaju malu kontrolu nad svojim životima i nad dostupnim resursima. Socijalna marginalizacija predstavlja udar na zdravlje i pogoršava zdravstveni status. Nizak socio-ekonomski nivo pojedinaca ili grupa utiče drastično i na njihov zdravstveni status, te siromaštvo i bolest deluju združeno. Karakteristične marginalizovane grupe predstavljaju: Romi, oboleli od AIDS-a, osuđenici u zatvorima, osobe sa teškoćama u razvoju, osobe sa poremećajima mentalnog zdravlja, izbeglice, homoseksualci, maloletni delikventi, prostitutke, narkomani, beskućnici... Postoji zajednička odgovornost zajednice, ali i individua koje su marginalizovane, za rešavanje problema. Zdravstveni i drugi problemi ovih ljudi mogu se rešiti samo multisektorskim pristupom kroz dobro osmišljene programe. Acta Medica Medianae 2007;46(2):49-52.

 

Ključne reči: socijalna marginalizacija, marginalizovane grupe, zdravlje

Rad u celosti