Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 2, April, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
Ivana  Pešić

Božidarčeva 22

18000 Niš, Srbija

E-mail: sestrep@eunet.yu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

HORMONSKA SENZITIVNOST TUMORA KOD BOLESNICA SA RAKOM DOJKE

 

Ivana Pešić 1, Miloš Krstić 1, Miljana Pavlović 1, Dejan Ilić 2 i Kontsmans Dimitrios 3

 

 

Medicinski fakultet u Nišu 1

Sanofi aventis u Nišu 2

City hospital, Kozani, Greece 3

 

Karcinom dojke je najčešća maligna neoplazma kod žena. Prisustvo hormonskih receptora na malignim ćelijama utiče na prognozu i primenu adekvatne terapije. U radu je ispitivan estrogen i progesteron receptorski status u odnosu na starost bolesnica i klinički stadijum bolesti. Analizirano je 449 bolesnica obolelih od karcinoma dojke, prosečne starosti 56.212 godina, lečenih na Klinici za onkologiju KC Niš i operisanih na Klinici za hirurgiju KC Niš, podeljenih u četiri grupe: I grupa - 246 bolesnica sa ER+/PR+ receptorima; II grupa - 45 bolesnica sa ER+/PR- receptorima; III grupa - 20 bolesnica sa ER-/PR+ receptorima i IV grupa - 109 bolesnica sa ER-/PR- receptorima. Klinički stadijum tumora je definisan kao operabilni, lokalno uznapredovali i metastatski, pri čemu je izvršena i starosna stratifikacija bolesnica. Receptorski status je određen kod 440 bolesnica, dok kod 9(2%) nije poznat. U odnosu na ukupan broj ispitanica, ER+/PR+ je registrovan kod 54.7%, ER+/PR- kod 14.0%, ER-/PR+ kod 4.5%, a 24.3% kod ER-/PR-. Najčešće je zastupljen hormonosenzitivni tumor dojke (76%) u odnosu na nesenzitivne tumore (24%). Od hormonosenzitivnih najčešće su bili zastupljeni Er+/Pr+ tumori sa 58%, a najređe Er-/Pr+ tumori sa 4%. Kod žena mlađih od 40 godina dominira hormonska nesenzitivnost (55%). Sa starošću bolesnica dolazi do porasta učestalosti hormono-senzitivnih tumora, koji dominiraju kod bolesnica starijih od 70 godina. Operabilni tumor je nađen kod 78.64%, lokalno uznapredovali kod 18.18%, a metastatski kod 3.18%. Hormonosenzitivni tumori su značajno češće operabilni a ređe lokalno uznapredovali od nesenzitivnih tumora (Hi=8.2, p<0.01). Metastatski tumori nisu pokazivali značajniju razliku u hormonskoj senzitivnosti. Acta Medica Medianae 2007;46(2):29-30.

 

Ključne reči: karcinom dojke, hormon senzitivni tumori, estrogen, progesteron

Rad u celosti