Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 2, April, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

 

 

Kontakt:
Mirjana Bakić

18000 Niš, Srbija

Tel. : 018/253666

E-mail:nbakic@eunet.yu

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

NEFARMAKOLOŠKI KONCEPT POPRAVLJANJA ENDOTELNE DISFUNKCIJE

 

Mirjana Bakić

 

 

 

Endotel igra važnu ulogu u održavanju normalnog vaskularnog tonusa i fluidnosti krvi smanjujući trombocitnu aktivnost i adheziju leukocita kao i ograničavajući reakciju vas-kularnog zapaljenja. Međutim, u određenim patološkim stanjima kao što su hiperholes-terolemija, hipertenzija, dijabet, endotel olakšava vazokonstrikciju, inflamaciju i trom-botske događaje.

Nefarmakološki koncept se bazira na prepoznavanju genetskih, faktora sredine ili kombinacije faktora rizika za nastanak disfunkcije endotela, generalnoj i individualnoj edukaciji o važnosti primene pravilne ishrane, značaju fizičke aktivnosti i regulaciji telesne težine, redovnim kontrolama i primeni antioksidanata koji mogu da regulišu i zaštite nekoliko aspekata endotelnih funkcija. Acta Medica Medianae 2007;46(2):63-67.

 

Ključne reči: endotel, disfunkcija endotela, nefarmakološki koncept

Rad u celosti