Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 2, April, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
 

Snežana Miljković

Klinički centar

Bulevar dr Zorana Djindjića 48

18000 Niš, Srbija

Tel.: 063/ 472000

E-mail: miljkovics@kcnis.co.yu

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

MOTIVACIJA ZAPOSLENIH I MODIFIKOVANJE PONAŠANJA U ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAMA

 

Snežana Miljković

 

Klinički centar u Nišu

 

 

Sve zdravstvene organizacije bave se time šta bi trebalo uraditi kako bi se ostvarili ciljevi pomoću ljudi. U tom smislu, bliska pažnja usmerava se na to kako se pojedinci najbolje mogu motivisati pomoću takvih sredstava kao što su inicijativa, nagrade, vođstvo, posao koji obavljaju i organizacioni kontekst unutar koga realizuju posao. Cilj je razviti motivacione procese i radno okruženje koje će pomoći da pojedinci pokažu rezultate u skladu sa očekivanjima. Motivacija je proces pokretanja ljudske aktivnosti koja se usmerava prema postizanju određenih ciljeva. Zaposleni sa nejasnim ciljevima ili bez ciljeva skloni su da rade sporo, loše izvršavaju zadatke, pokazuju nedostatak interesovanja i završavaju manje posla od zaposlenih čiji su ciljevi jasni i izazovni. Zaposleni sa jasno definisanim ciljevima su energični i produktivniji. Modifikovanje ponašanja podrazumeva korišćenje četiri sredstva za promenu ponašanja, označenih kao strategije intervencije. Te strategije su: pozitivan podsticaj, negativan podsticaj, kazna i izostavljanje reakcije. Acta Medica Medianae 2007;46(2):53-62.

 

Ključne reči: zdravstvena organizacija, menadžment, motivacija

Rad u celosti