Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Božidar Jovanović

Ginekološko-akušerska klinika Kliničkog centra

Zmaj Jovina

34000 Kragujevac, Srbija

Tel: (034) 342-038

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Originalan rad

PROMENA STAVA O BABY FRIENDLY PROGRAMU

 

Božidar Jovanović 1, Momčilo Đorđević 1, Gordana Đorđević 2 i Vesna Pantović 2

 

 

Ginekološko-akušerska klinika Kliničkog centra u Kragujevcu1

Institut za javno zdravlje Kragujevac2

 

Prema podacima WHO i UNICEF-a više od milion dece širom sveta umire svake godine zato što nisu dojena ili su prerano hranjena neodgovarajućom hranom. Milion druge dece su slabog zdravstvenog stanja zbog loše ishrane i izostale prevencije bolesti.

Osnovni cilj ovog istraživanja bio je da utvrdimo koji parametri mogu uticati na promenu stava o baby friendly programu kao i njegovom prihvatanju.

U postupku realizacije ocene programa »prijateljstva sa bebama« ili »najbolje za bebe«, opšteprihvaćenim pod nazivom »BABY FRIENDLY« program sprovedena je anketa ispitanica iz ove studije, putem namenski urađenog upitnika.

Ispitane su ukupno 432 porodilje, 216 porodilja u baby friendly programu i isti broj porodilja van navedenog programa.

Iskustva iz prethodnih trudnoća i porođaja imaju uticaja na odluku o prihvatanju određenog tretmana u aktuelnoj trudnoći i porođaju.

U oko 70 do 80% slučajeva  očekivanje porodilja, na prijemu u porodilište, iz obe grupe je da je program koristan.

Pri otpustu iz porodilišta sa signifikantno velikom verovatnoćom odgovor o korisnosti programa u obe grupe je pozitivan (80 do 90%).

Promene stava posledica je primenjenog programa. Acta Medica Medianae 2007;46(4):31-33.

 

Ključne reči: Baby friendly program, promena stava, ponovno učešće

 

Rad u celosti