Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Dragan Radovanović

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Čarnojevića 10a

18000 Niš, Srbija

Tel.: 018/ 511-940 lok.106

E-mail: drdr@bankerinter.net

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Originalan rad

FIZIOLOŠKI PROFIL VRHUNSKIH VATERPOLISKINJA

 

Dragan Radovanović 1, Tomislav Okičić 1 i Aleksandar Ignjatović 2

 

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu1

Pedagoški fakultet u Jagodini, Univerzitet u Kragujevcu2

 

Pred Evropsko prvenstvo 2006. godine sprovedeno je istraživanje usmereno na određivanje fiziološkog profila najboljih vaterpoliskinja Srbije, s ciljem da se dobijeni rezultati koriste kao jedna od smernica u procesu selekcije i planiranja razvoja sportske forme. Praćeni su parametri koji treba da pokažu fiziološku adaptaciju na specifičnu vrstu i tip treninga. Istraživanje je obuhvatilo ukupno 12 ispitanica (X+/-sd: starost 23.8+/-3.1 godina, visina 173.2+/-3.9 cm, težina 65.7+/-7.4 kg, masno tkivo 17.8+/-5.3), članica vaterpolo reprezentacije Srbije. Dobijeni rezultati pokazuju veliki anaerobni kapacitet i ispoljenu mišićnu snagu pri anagažovanju gornjeg dela tela (X+/-sd: maksimalna snaga 8.05 +/-0.8 W.kg-1, prosečna snaga 6.5+/-0.4 W.kg-1), vrlo visoku aerobnu izdržljivost (X+/-sd: VO2(max) 46.52+/-7.0 mL O2 (min-1kg-1) na ručnom ergometru, VO2(max) 61.8+/-11.9 mL O2 (min-1kg-1) na nožnom ergometru), uz nadprosečne vrednosti parametara plućne funkcije. Velika snaga gorneg dela tela i izražena aerobna izdržljivost  celog organizma su dominantne karakteristike vrhunskih vaterpoliskinja. Uz relativno izraženu telesnu visinu i nizak procenat masnog tkiva ove sportiskinje poseduju vrlo dobre predispozicije za adaptaciju na izražene fizičke napore tokom celog meča. Acta Medica Medianae 2007;46(4):48-51.

 

Ključne reči: vaterpolo, trening, snaga, žene

Rad u celosti