Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Hadžibulić Edvin

Zdravstveni centar

Ul Generala Živkovića bb

36300 Novi Pazar, Srbija

E-mail: ehadzi_dr@verat.net

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Originalan rad

PREDIKTIVNI ZNAČAJ FORREST KLASIFIKACIJE, ROCKALL SKORA I BLATCHFORD SKORA ZA POJAVU RECIDIVIRAJUĆEG KRVARENJA KOD ULKUSNE BOLESTI

 

Edvin Hadžibulić i Svjetlana Govedarica

 

 

Predikcija rizika kod bolesnika sa kliničkom prezentacijom akutnog krvarenja iz proksimalnog segmenta gastrointestinalnog trakta bila je i ostaje predmet istraživanja više decenija. Radom se prikazuje prediktivni značaj Forrest-ove klasifikacije, kojom se pri inicijalnoj endoskopiji ocenjuje aktivnost krvarenja za pojavu recidiva krvarenja. Stavljanjem u odnos određenih kliničkih, biohemijskih i endoskopskih parametara, dobijaju se Rockall i Blatchford rizik skorovi, kojima se vrši predikcija recidiva krvarenja, kao i konačan ishod bolesti.

Procenat recidiva u ispitanoj grupi bolesnika u odnosu na Forrest klasifikaciju pokazao je najveću stopu u grupi FIIb. Inicijalni i definitivni Rockall skor pokazali su značajnu povezanost sa procentom recidiva, dok je Blatchford-ov skor imao graničnu značajnost. Acta Medica Medianae 2007;46(4):38-43.

 

Ključne reči : Forrest klassification, Rockall score, Blatchford score

 

Rad u celosti