Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Julija Radojičić

Orlovića Pavla 24,

18000 Niš, Srbija

Tel.: 018 521 912

E-mail: ortodent@bankerinter.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Originalan rad

STRES - FAKTOR RIZIKA U NASTANKU RASCEPA USNE I NEPCA

 

Julija Radojičić 1, Tatjana Tanić 1, Andrija Radojičić 2, Aleksandar Radojičić 2 i Zorica Blažej 1

  

Stomatološka klinika u Nišu 1

"ORTODENT" u Nišu 2

 

Rascep usne i nepca (cheilognathopalatoschisis) je najčešći urođeni defekat koji pagađa kraniofacijalnu regiju. Karakteriše se jako teškom kliničkom slikom. Etiologija je multikauzalna i do današnjih dana je ostala nedovoljno rasvetljena. Ispitujući mnogobrojne etiološke faktore, nametnula se potreba za proučavanjem uloge stresa u nastanku rascepa usne i nepca. Ovo je utoliko aktuelnije, ukoliko se sagledaju socioekonomski faktori koji karakterišu našu društvenu zajednicu poslednjih godina, posle bombardovanja, siromaštva, povećane stope razvoda brakova i porasta nasilja u porodici. Cilj ovog rada je utvrđivanje značaja stresnih događaja i njihove uloge u nastanku rascepa usne i nepca. Ispitivanjem su obuhvaćena deca rođena od marta 1999. (vreme ratnih dejstava na našim prostorima) do decembra 2003, kao i njihove majke. Studijsku grupu je činilo 96 dece sa anomalijom rascepa usne i nepca, a kontrolnu 142 zdrave dece. Izabrani ispitanici nisu bili pod delovanjem drugih etioloških faktora (npr. nasleđe). Ispitivanje je sprovedeno putem upitnika koji je sadržao pitanja vezana za stresne situacije u prvom tromesečju trudnoće. Pitanja su formulisana tako da su bila jasna za majke različitog nivoa obrazovanja, bez korišćenja stručnih izraza, osim u slučajevima gde je to bilo neophodno. Majke studijske grupe su u prvom tromesečju trudnoće, u odnosu na kontrolnu grupu, statistički češće imale prisustvo straha ili zebnje (p<0,01), nesređeniji emocionalni život (p<0,001), veću zastupljenost psihičkog maltretiranja (p<0,001), kao i prisustvo bilo kog tipa maltretiranja (p<0,001). Prisustvo stresa je bilo takođe veće u studijskoj grupi, na granici značajnosti u odnosu na kontrolnu grupu. Stresne situacije kojima su bile izložene majke studijske grupe u korelaciji su sa porastom broja dece sa rascepom usne i nepca. Acta Medica Medianae 2007;46(4):15-19.

 

Ključne reči: stres, rascep usne i nepca

Rad u celosti