Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Maja Zdravković

Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje

Severina Bijelića 10/5, Borča, 11000 Beograd

Tel.:011/246-15-63

E-mail: drmajaz@sezampro.yu

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Originalan rad

ZASTUPLJENOST KORONARNE ARTERIJSKE BOLESTI KOD BOLESNIKA OBOLELIH OD ANEURIZME ABDOMINALNE AORTE

 

Maja Zdravković

 

Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu

 

Osobe sa aneurizmom abdominalne aorte imaju veliku prevalencu rizikofaktora za kardiovaskularne bolesti. Ne može se sa sigurnošću pokazati da li ove osobe umiru u većem broju zbog postojanja rizikofaktora ili nastanka i komplikacije same aneurizme. Bolesnici sa aneurizmom abdominalne aorte imaju veliku korelaciju sa koronarnom arterijskom bolešću, što je ujedno i cilj ove studije da to dokaže. Ispitivani su bolesnici koji su se pripremali za resekciju aneurizme abdominalne aorte na Institutu za kardiovaskularne bolesti. Studija obuhvata 377 ispitanika, 341 muškarac i 36 žena starosne dobi od 45 do 83 godine u trogodišnjem intervalu od 2004. do 2006. godine. Cilj studije bio je određivanje zastupljenosti koronarne arterijske bolesti kod bolesnika obolelih od aneurizme abdominalne aorte. U toku analiziranja podataka dobijenih od bolesnika i medicinske dokumentacije došlo se do saznanja da je veliki broj bolesnika sa aneurizmom abdominalne aorte koji imaju koronarnu arterijsku bolest (55,2%; Hi=15,04; p<0,05). Takvim bolesnicima pripada veliki broj onih koji imaju još neke od faktora rizika za nastanak bolesti. Od ukupnog broja bolesnika koji imaju koronarnu arterijsku bolest, veći je procenat muškaraca (85%). Veći je broj pušača sa koronarnom bolešću (60%), dok je broj bivših pušača (28%) približan broju nepušača (12%). Veći je broj bolesnika sa povećanom telesnom masom (>80 kg), veći je procenat bolesnika sa hipertenzijom (89%), veći je procenat zastupljenosti bolesnika sa povišenim nivoima holesterola i triglicerida (67%). Veliki je broj onih koji imaju nasledni faktor (40%). Dokazano je da su faktori rizika za nastanak koronarne arterijske bolesti u direktnoj vezi sa faktorima rizika za aneurizmu abdominalne aorte. Takođe je dokazana velika zastupljenost koronarne arterijske bolesti kod bolesnika sa aneurizmom abdominalne aorte. Koronarna arterijska bolest je jedan od glavnih faktora rizika. Ukoliko bismo prevenirali nastanak ove bolesti ili postigli njeno blagovremeno dijagnostifikovanje i eventualno lečenje smanjili bismo razvoj aneurizme abdominalne aorte i posledice ove bolesti ili njenih komplikacija. Acta Medica Medianae 2007;46(4):20-25.

 

Ključne reči: aneurizma abdominalne aorte, faktori rizika, koronarna arterijska bolest

Rad u celosti