Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Rade R Babić

Institut za radiologiju Kliničkog centra

Bulevar dr Zorana Djindjića 48

18000 Niš, Srbija

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Stručni rad

OSNOVI RENDGENOGRAFISANJA MASTOIDNOG NASTAVKA TEMPORALNE KOSTI

 

Rade R. Babić 1, Miško Živić 2, Gordana Stanković - Babić 3 i Mirko Krstić 4

 

 

Institut za radiologiju Kliničkog centra u Nišu1

Klinika za uvo, grlo i nos Kliničkog centra u Nišu2

Klinika za očne bolesti Kliničkog centra u Nišu3

Klinika za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra u u Nišu4

 

U radu se prikazuju mogućnosti i prednosti pojedinih tehnika rendgenografisanja mastoidnog nastavka temporalne kosti pri dijagnostici patoloških stanja i oboljenja temporalne kosti, uz prikaz osnove rendgenografisanja pojedinih tehnika pregleda: rendgenografija mastoida po Scüller-u, rendgenografija mastoida po Scüller-u sa ortogonalnim centralnim zrakom, tangencionalna rendgenografija mastoida (rendgenografija mastoidnog nastavaka po Hickey-u), modifikovana tangencionalna rendgenografija mastoidnog nastavaka, rendgenografija oba mastoidna nastavka sa jednom ekspozicijom. Treba rendgenografisati i jednu i drugu stranu, tj. i jedan i drugi mastoidni nastavak temporalnih kostiju, radi komparacije. Autori zaključuju da ove metode pregleda čine standardnu rendgenografiju mastoidnog nastavka temporalne kosti. Acta Medica Medianae 2007;46(4):52-54.

 

Ključne reči: radiologija, mastoid temporalne kosti

Rad u celosti