Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Tatjana Ilić

Fakultet za fizčiko vaspitanje

Univerzitet u Prištini-Leposavić

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Originalan rad

EFEKAT FIZIČKOG TRENINGA NA KARDIOVASKULARNE POKAZATELJE I REDUKCIJU VISCERALNOG MASNOG TKIVA

 

Tatjana Ilić 1, Biljana Vitošević 1, Branislava Ranković 2, Lidija Stević 3 i Todorka Savić 4

 

 

Fakultet za fizčiko vaspitanje u Prištini-Leposavić1

Klinički centar u Mariboru, Slovenija2

Dom zdravlja u Sopotu3

Institut za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju kardiovaskularnih i reumatskih bolesnika u Niškoj Banji4

 

Redovna fizička aktivnost i dobra fizička kondicija su dobro poznati i prihvaćeni faktori koji smanjuju ukupan mortalitet i poboljšavaju ishod brojnih oboljenja. Cilj rada bio je da se ispita efekat umerenog aerobnog fizičkog treninga na kardiovaskularne pokazatelje i redukciju visceralnog masnog tkiva kod bolesnika sa stabilnom koronarnom bolešću.

U istraživanje je uključeno 52 bolesnika obolela od koronarne bolesti, lečenih u Institutu za rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika Niška Banja. Svi bolesnici su podeljeni u dve grupe: grupa sa stabilnom koronarnom bolešću i redovnim aerobnim fizičkim treningom tokom šest nedelja i kontrola sa stabilnom koronarnom bolešću bez fizičke aktivnosti. Nije registrovana razlika u telesnoj težini, indeksu mase tela, obimu struka i odnosu struk/kuk na početku i kraju ispitivanja. Između ispitivanih grupa bolesnika nije registrovana značajnija razlika u vrednostima sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska na početku i na kraju programa kardiovaskularne rehabilitacije. U grupi sa fizičkim treningom dolazi do značajnog pada sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska (p<0.05) nakon sprovedenog programa rehabilitacije fizičkom aktivnošću. Prosečna vrednost srčane frekvencije je u grupi sa fizičkim treningom značajno manja nakon šest nedelja praćenja (p<0.05), i znatno manja u odnosu na grupu sa sedentarnim načinom života (p<0.05). Fizički trening dovodi do značajne redukcije triglicerida (p<0.05) i njegove značajno manje vrednosti u ovoj grupi u odnosu na sedentarnu kontrolu nakon perioda praćenja (p<0.05). Aerobni trening umerenog intenziteta popravlja krvni pritisak kod koronarnih bolesnika sa umerenom do izraženom hipertenzijom  i redukuje potrebu za uzimanjem antihipertenziva. Fizička aktivnost redukuje nivoe triglicerida i holesterola i dovodi do pozitivnih promena u kompoziciji tela. Acta Medica Medianae 2007;46(4):34-37.

        

Ključne reči: fizički trening, kardiovaskularni pokazatelji, gojaznost

 

Rad u celosti