Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
 

Tatjana Ilić

Fakultet za fizčiko vaspitanje

Univerzitet u Prištini-Leposavic

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Originalan rad

EFEKAT FIZIČKE AKTIVNOSTI NA INFLAMATORNE POKAZATELJE.  RIZIK ZA NASTANAK NAKNADNOG KORONARNOG DOGAĐAJA KOD BOLESNIKA SA ISHEMIJSKOM BOLEŠĆU SRCA

 

Tatjana Ilić1, Biljana Vitošević1, Lela Milošević2, Lidija Stević3 i Todorka Savić 4

 

Fakultet za fizčiko vaspitanje u Prištini-Leposavić1

Dom zdravlja u Nišu2

Dom zdravlja u Sopotu

Institut za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju kardiovaskularnih i reumatskih bolesnika u Niškoj Banji4

 

 

Inflamacija predstavlja važan patogenetski faktor u pojavi i progresiji ateroskleroze. Fizička aktivnost smanjuje rizik za pojavu koronarne bolesti srca. Smatra se da je jedan od osnovnih mehanizama pozitivnog delovanja redukcija sistemskog inflamatornog odgovora. Cilj rada bio je da se ispita efekat aerobnog fizičkog treninga umerenog intenziteta na inflamatorne pokazatelje kod bolesnika sa preležanim infarktom miokarda. U istraživanje je uključeno 52 bolesnika sa stabilnom koronarnom bolešću koji su podeljeni na grupu sa redovnim fizičkim treningom u trajanju od 6 nedelja i sedentarnu grupu. Bolesnici u ispitivanim grupama su slične starosti i bez značajnijih razlika u vrednostima obima struka i odnosa struk/kuk. Stepen gojaznosti meren kroz BMI ukazuje na nešto manju gojaznost bolesnika koji su bili podvrgnuti fizičkom treningu. Broj leukocita i koncentracija ICAM-1 molekula se nisu razlikovale između ispitivanih grupa. Efekat fizičkog treninga se ogleda u značajnom smanjenju vrednosti hsCRP za 23,72% (p<0.01) i redukciji koncentracije VCAM-1 molekula za 10.23% (p<0.05). Aerobni fizički trening sa submaksimalnim opterećenjem dovodi do značajnog pada inflamatornih markera CRP i VCAM čak i bez značajnije redukcije telesne težine ili smanjenja visceralne gojaznosti. Dobijeni rezultati ukazuju da fizička aktivnost ima značajno mesto u primarnoj i sekundarnoj prevenciji koronarne bolesti. Acta Medica Medianae 2007;46(4):10-14.

           

Ključne reči: fizički trening, inflamacija, ishemijska bolest srca

Rad u celosti