Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Zlatan Elek

Ul. Džona Kenedija br 18/15

38220 Kosovska Mitrovica

Tel.: O28 422 251

E-mail: drzelek@gmail.com

 

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Prikaz bolesnika

 

HEMANGIOENDOTELIOM VELIKE USNE – PRIKAZ BOLESNIKA

 

Zlatan Elek, Zvonko Radosavljević i Blažo Turković

 

 

Odsek dečje hirurgije Zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici

 

Većinu vaskularnih tumora čine hemangiomi i hemangioendoteliomi. Vrh incidence njihovog pojavljivanja je u četvrtoj deceniji a samo 5-10% se nalazi kod dece. Infantilni hemangioendoteliom se otkriva kod novorođenčadi na rođenju, a kod odojčadi se može otkriti u toku prva tri meseca po rođenju. Hemangioendoteliom je opisivan u različitim organima: centralnom nervnom sistemu, urinarnom traktu, retroperitoneumu, plućima i srcu. Subkutane forme su česte i one u većini slučajeva predstavljaju kozmetički problem, mada u određenim slučajevima njihova lokalizacija i veličina može biti uzrok različitih funkcionalnih smetnji. U radu je prikazana bolesnica stara 9 meseci sa tumorom u predelu desne velike usne, koji se javio po kazivanju roditelja u drugom mesecu života. Bolesnica je adekvatno preoperativno pripremljena i operisana u uslovima opšte endotrahealne anestezije. Hirurška intervencija sastojala se u eksciziji tumora do u zdravo tkivo. Hemangioendoteliom velike usne je raritet u kliničkoj praksi. Tačna dijagnoza ovog tumora moguća je samo uz patohistološku verifikaciju. Ekscizija tumora do u zdravo tkivo je tretman izbora. Opisivani su recidivi i posle izdašnih ekscizija. Acta Medica Medianae 2007; 46(4):74-76.

 

Ključne reči: hemangioendoteliom, velika usna, ekscizija

Rad u celosti