Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 46, No 4, Decembar, 2007
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:
 

Zorica Stanojević

Klinika za onkologiju Kliničkog centra

Bulevar dr Zorana Đinđića 48

18 000 Niš, Srbija

Tel: 018/ 233 967

E-mail: dr.stanojevic@yahoo.com

 

 

 

 

Copyright 2006 by Faculty  of Medicine, University of Nis

METASTATSKI TUMORI JAJNIKA: UČESTALOST I NAJČEŠĆA LOKALIZACIJA PRIMARNOG TUMOR

 

Zorica Stanojević 1, Biljana Djordjević 2 i Olivera Dunjić 3

 

Klinika za onkologiju Kliničkog centra u Nišu1

Institut za patologiju Medicinskog fakulteta u Nišu2

Institut za patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Nišu3

 

 

Jajnik je jedna od glavnih endokrinih žlezda, izvor je fertilnosti žene i u isto vreme organ u kome može da nastane najveći broj histoloških varijeteta malignih tumora. Najbrojniji među primarnim tumorima su epitelni tumori. Metastatski tumori jajnika (MTJ) posledica su direktnog širenja tumora sa susednih organa, transtubarnog ili trans-peritonealnog širenja, kao i hematogene, limfogene i jatrogene diseminacije.

Cilj rada je da se ispita učestalost MTJ i utvrdi najčešća lokalizacija primarnog malignog tumora.

Studijsku grupu čini 488 bolesnica sa histopatološki verifikovanim malignim tumorom jajnika koje su lečene u Klinici za onkologiju Kliničkog centra u Nišu u periodu od 1998. do 2005. godine. U cilju određivanja porekla MTJ, pored histopatološkog i kliničkog pregleda, korišćene su i radiološke, endoskopske i radioizotopske tehnike.

Epitelni maligni tumor imalo je 398 (81,56%) bolesnica, tumor porekla polnih traka i strome 29 (5,94%), tumor porekla germinativnih ćelija 14 (2,87%) bolesnica i mezenhimni tumor koji nije specifičan za ovarijum 6 (1,23%). Kod 41 (8,40%) bolesnice verifikovan je MTJ. U jajnik je najčešće metastazirao karcinom endometrijuma (30/41, ili 73,17%). Osam bolesnica (19,51%) imalo je karcinom dojke, 2/41 (4,88%) karcinom želuca i 1/41 (2,44%) kolorektalni karcinom. Prosečna starost bolesnica sa MTJ bila je signifikantno veća (p<0,05) u odnosu na bolesnice sa primarnim malignim epitelnim tumorom jajnika.

Metastatski tumori čine značajnu grupu (8,40%) ovarijumskih neoplazmi. Metastaze karcinoma endometrijuma i kolona dijagnostikovane su tokom histopatološke analize primarnog tumora. Svi karcinomi dojke dijagnostikovani su pre utvrđivanja sekundarnih depozita u jajnicima, dok je u oba slučaja sa karcinomom želuca dijagnoza primarnog tumora postavljena kasnije. Acta Medica Medianae 2007;46(4):5-9.

 

Ključne reči: jajnik, metastatski tumori, endometrijum, dojka, želudac, kolorektum

Rad u celosti