Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 47, No 3, Oktobar, 2008
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt: Aleksandra Ž. Krstić

Institut za digestivne bolesti, Klinika za gastroenterohepato-logiju Kliničkog centra

Admirala Geprata br.7, 11000 Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Originalan rad

 

UTICAJ ENDOSKOPSKOG I INTRAOPERATIVNOG NALAZA NA VRSTU I OPSEŽNOST OPERACIJE KARCINOMA ŽELUCA

Aleksandra Ž. Krstić

 

Institut za digestivne bolesti, Klinika za gastroenterohepatologiju Kliničkog centra Srbije

 

Gastroskopija je glavna metoda za dijagnostiku malignih oboljenja želuca.

Cilj rada bio je da se dokaže da endoskopski nalaz uz intraoperativni nalaz utvrđuje vrstu i opsežnost operacije kod karcinoma.

U ovom radu je obrađivano 70 bolesnika, od kojih su svi imali dijagnostikovan karci-nom ili adenokarcinom želuca, putem gastroskopije i sa patohistološkom (PH) verifikacijom. Od toga, 38 bolesnika je operisano radikalnom operacijom (totalnom ili subtotalnom gastrektomijom) sa sistemskom limfadenektomijom, kod 15 bolesnika je urađena palijativna operacija radi poboljšanja kvaliteta života a kod 15 bolesnika je urađena eksplorativna laparotomija radi postavljanja konačne dijagnoze i eventualne palijativne operacije, a dva bolesnika su umrla usled lošeg opšteg zdravstvenog stanja nakon postavljana endoskopske i patohistološke dijagnoze. U svim primenjenim analitičkim metodama nivo značajnosti bio je 0,05.

Ishod lečenja nije zavisio od lokalizacije (regio antri et pylori, regio cardiae, regio pangastrica, regio corporisi) i makroskopskog nalaza (ulcero infiltrativni, difuzno infiltrativni, ulcerativni, fungoidna forma) tumora. Lošiji TNM status, lošija P i H klasifikacija kod bolesnika pre primenjene terapije imaju značajan uticaj na stopu preživljavanja bolesnika. Slični nalazi su potvrđeni i za definitivni TNM status, P i H klasifikaciju. Ishod lečenja je značajno zavisio od ph nalaza tumora, jer je kod umrlih bolesnika preovladavao intestinalni tip karcinoma. Prisustvo metastaza imalo je prognostički najnepovoljniji uticaj na tok i ishod oboljenja.

Rana dijagnostika karcinoma želuca je od najveće važnosti za povoljan ishod u preživljavanju ovih pacijenata. Veličina tumora (T), kao i patohistološki nalaz (PH), limfonodalni status (N) značajno utiču na radikalnost operativnog lečenja i udaljene metastaze. Primenom radikalne limfadenektomije sa totalnom i subtotalnom gastrektomijom povećava se dužina preživljavanja, što očekujemo kod naših bolesnika koje i dalje pratimo a oni su u dobrom opštem stanju bez znakova recidiva. Primenom radikalne ekstenzivne limfadenektomije povećava se stopa preživljavanja. Acta Medica Medianae 2008;47(3):44-49.

 

Ključne rači: gastroskopija, edoskopija, karcinom želuca, TNM status

Rad u celosti