Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 47, No 3, Oktobar, 2008
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Irena Ćojbašić

Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju

Bulevar Zorana Đinđića 48,

18000 Niš, Srbija

E-mail: icojbasic@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Stručni rad

 

MODALITETI U LEČENJU ESENCIJALNE TROMBOCITEMIJE

 

Irena Ćojbašić i Lana Mačukanović-Golubović

 

Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju Kliničkog centra u Nišu

 

Esencijalna trombocitemija (ET) je hronično mijeloproliferativno oboljenje koje nastaje zbog poremećaja multipotentne matične ćelije hematopoeze.

Karakteriše se porastom broja trombocita, hiperplazijom megakariocitne loze u kostnoj srži, sklonošću ka krvarenju i trombozama. Simptomi i znaci uključuju slabost, glavobolju, parestezije, krvarenje, splenomegaliju i digitalnu ishemiju. Bolesnici sa esencijalnom trombocitemijom imaju isto ili nešto kraće preživljavanje nego zdrava populacija istih godina i pola. Glavni razlog smrti su trombotične i hemoragične komplikacije ili transformacija bolesti, bilo kao prirodni tok bolesti ili kao posledica upotrebe citostatika.

Dijagnostički kriterijumi za esencijalnu trombocitemiju su predloženi 2005. godine od strane PVSG i zahtevaju dijagnozu isključivanjem.

Mijelosupresivna terapija za smanjenje broja trombocita sastoji se od hidroksiureje, interferona alfa ili anagrelida. Hidroksiureja je najšire korišćen lek, zbog svoje efikasnosti, niske cene i retke akutne toksičnosti. Interferon alfa je modulator biološkog odgovora. Nije poznato da je teratogen i ne prolazi kroz placentu pa je često tretman izbora tokom trudnoće. Anagrelid suprimira megakariocite kostne srži remeteći proces sazrevanja i smanjujući produkciju trombocita, bez efekta na druge ćelijske linije. Niske doze aspirina mogu biti korišćene u kontroli mikrovaskularnih simptoma.

Preporuke za lečenje bolesnika sa esencijalnom trombocitemijom su date od strane ASH. Sa stanovišta terapije, hidroksiureja je sada potvrđena kao lek izbora za lečenje visoko-rizičnih bolesnika sa esencijalnom trombocitemijom. Interferon alfa i anagrelid su prihvaćeni kao lekovi druge linije. Nisko-rizični bolesnici trebalo bi da dobijaju samo niske doze aspirina. Za bolesnike sa intermedijarnim rizikom nije postignut koncenzus o preporukama za trombocitoreducirajući tretman. Acta Medica Medianae 2008;47(3):51-55.

 

Ključne reči: esencijalna trombocitemija, preporuke, tretman

Rad u celosti