Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 47, No 3, Oktobar, 2008
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Ivan Golubović

Gutenbergova 37 , 18000 Niš

E-mail: golubovicz@bankerinter.net

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Prikaz bolesnika

 

 

HIRURŠKO LEČENJE REUMATOIDNOG KOKSITISA IMPLANTACIJOM TOTALNE ENDOPROTEZE ZGLOBA KUKA - PRIKAZ bolesnika

 

Ivan Golubović 1, Milorad Mitković 1, Nebojša Đorđević 2, Desimir Mladenović 1, Predrag Stojiljković 1, Saša Milenković 1, Zoran Golubović 1, Aleksandar Višnjić 3, Miodrag Stanojković 1, Ivan Micić 1,  Stevo Najman 3, Vlada Jovanović 1, Goran Vidić 3, Saša Stojanović 3, Saša Кaralejić 3, Igor Kostić 1 i Vladica Vučić 4

 

Ortopedsko-traumatološka klinika  Kliničkog centra u Nišu1

Hirurška klinika Kliničkog centra u Nišu2

Medicinski fakultet u Nišu3

Zdravstveni centar "Radivoje Savić" u Knjaževcu4

 

Reumatoidni artritis je hronična, sistemska zapaljenska bolest vezivnog tkiva čiji uzrok nije poznat. Promenjena sinovija-panus kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom dovodi do destrukcije hrskavice glave butne kosti i acetabuluma i uzrokuje deformaciju zgloba kuka. U kliničkoj slici reumatoidnog koksitisa dominiraju bol, ograničenje pokreta u kuku i veće ili manje skraćenje noge, što dovodi do teške invalidnosti bolesnika. Radiološki je u početku prisutna izrazita osteoporoza zglobnih tela kuka, a kasnije protruzija acetabuluma. Lečenje reumatoidnog koksitisa ima svoje specifičnosti, što zavisi od stadijuma bolesti, subjektivnih i objektivnih smetnji i ono može biti medikamentozno, funkcionalno i operativno.

U radu se prikazuju dva bolesnika sa reumatoidnim artritisom zgloba kuka koji su operativno lečeni na Klinici za оrtopediju i traumatologiju KC u Nišu. Kod bolesnika Đ.D. starog  57 godina, nakon kompletne preoperativne pripreme, ugrađena je bescementna endoproteza zgloba kuka, dok je kod bolesnika A.E. stare 68 godina, ugrađena cementna endoproteza zgloba kuka. Krajnji funkcionalni rezultat kod operisanih bolesnika je dobar.

Totalna artroplastika zgloba kuka, kod bolesnika sa reumatoidnim koksitisom oslobađa bolesnika bola i invalidnosti koja je uslovljena destrukcijom zgloba kuka. Acta Medica Medianae 2008;47(3):73-77.

 

Ključne reči: reumatoidni artritis, totalna artroplastika kuka

Rad u celosti