Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 47, No 3, Oktobar, 2008
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Marko Folić

Služba za kliničku i eksperimentalnu farmakologiju Kliničkog centra

Zmaj Jovina 30

34000 Kragujevac, Srbija

E-mail: markof@medf.kg.ac.yu

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Pregledni rad

 

ANTIHIPERTENZIVNA TERAPIJA KOD HIPERTENZIVNIH POREMEĆAJA U TRUDNOĆI

 

Marko Folić1, Nevena Folić2, Mirjana Varjačić3, Mihajlo Jakovljević4 i Slobodan Janković1

 

 

Služba za kliničku i eksperimentalnu farmakologiju Kliničkog centra u Kragujevcu1

Dom zdravlja u Kragujevcu2

Ginekološko akušerska klinika Kliničkog centra u Kragujevcu3

Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu4

 

Hipertenzija u trudnoći je udružena sa povišenim stepenom morbiditeta i mortaliteta majke i ploda. Oko 8% od ukupnog broja trudnoća komplikuje se hipertenzivnim poremećajima. Postoji opšta saglasnost o neophodnosti što hitnijeg lečenja budućih majki sa teškom hipertenzijom u cilju smanjenja rizika razvoja akutnih cerebrovaskularnih komplikacija. U kontroli teških oblika hipertenzije, intravenozno aplikovan labetalol ili oralno dat nifedipin su podjednako efikasni ali i udruženi sa manjim brojem neželjenih reakcija u odnosu na intravenozno ordiniran hidralazin. Opšteg stava u vezi sa potrebom lečenja blage do umerene hipertenzije u trudnoći još uvek nema, s obzirom da definitivni zaključci po pitanju odnosa potencijalnih koristi/rizika uzrokovanih primenom antihipertenzivne terapije u trudnoći još uvek ne postoje. S obzirom na bezbednu primenu u trudnoći, metildopa, labetalol i nifedipin su često korišćeni lekovi za regulaciju krvnog pritiska kod trudnica sa hipertenzijom. Kardioselektivni β blokator atenolol treba izbegavati u trudnoći jer dovodi do sniženja telesne težine na rođenju i smanjenja fetalnog rasta. Upotreba ACE inhibitora i blokatora angiotenzinskih receptora je kontraindikovana u trudnoći. Acta Medica Medianae 2008;47(3):65-72.

 

Ključne reči: antihipertenzivni lekovi, hipertenzivni poremećaji, trudnoća

Rad u celosti