Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 47, No 3, Oktobar, 2008
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Srđan Pešić

Institut za farmakologiju sa toksikologijom Medicinskog fakulteta

Dr Zorana Đinđića 81, 18000 Niš, Srbija

Tel.: 018 226-712,

E-mail: srdjan@medfak.ni.ac.yu

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Pregledni rad

 

Primena antimikrobnih lekova u terapiji infekcija u ginekologiji i akušerstvu 

Srđan Pešić 1, Leposava Grbović 2 i Valentina Nikolić 1

 

 

Institut za farmakologiju sa toksikologijom Medicinskog fakulteta u Nišu 1

Institut za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju  Medicinskog fakulteta u Beogradu 2

 

Terapijski protokol za karlično inflamatorno oboljenje (pelvic inflammatory disease, PID), kao često oboljenje žena mlađih od 45 godina, treba da sanira široki spektar mogućih izazivača, uzimajući u obzir da su ove infekcije etiološki polimikrobne. Često je primenjena antibiotska terapija nedovoljno efikasna u saniranju ove infekcije. Najnoviji vodič američkog centra za kontrolu bolesti i prevenciju (CDC, Atlanta USA) pruža, na dokazima zasnovan i pouzdan set preporuka za lečenjе bolesnika sa PID-om i drugim infekcijama koje se prenose seksualnim putem.

            Protokol za ambulantno lečenje blagog i srednje teškog oblika akutnog PID-a preporučuje primenu ofloksacina ili levofloksacina sa ili bez metronidazola koji deluje na anaerobe u trajanju od 14 dana. Druga mogućnost je primena u jednoj dozi ceftriaksona ili cefoksitina sa probenicidom, koja se dalje nastavlja dvonedeljnom primenom doksiciklina sa ili bez metronidazola. U težim slučajevima PID-a pacijent se leči bolnički, intravenskom primenom cefotetana ili cefoksitina, sa doksiciklinom koji se nastavlja posle 24 časa i kliničkog poboljšanja, per os primenom doksiciklina sa ili bez metronidazola. Kombinacija klindamicina i gentamicina se primenjuje u slučaju alergije na peniciline ili trudnoće.

            Za lečenje nekomplikovane gonoreje mogu se koristiti ceftriakson, cefoksitin ili drugi cefalosporin III generacije koji se primenjuje parenteralno. Azitromicin u jednoj dozi ili sedmodnevna oralna primena doksiciklina su terapijske mogućnosti u lečenju nekomplikovane infekcije hlamidijama. Lek izbora za ovu infekciju kod trudnica je eritromicin baza ili amoksicilin. Acta Medica Medianae 2008;47(3):56-64.

 

Kjlučne reči: infekcije, ginekologija, akušerstvo, antibiotici

Rad u celosti