Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 47, No 4, Decembar, 2008
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Ana Antić

Zavod za transfuziju krvi

Bulevar dr Zorana Đinđića 48

18000 Niš, Srbija

Tel.:018/533-260

E-mail:anaantic@transfuzijanis.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Originalan rad

 

PRIMENA PRODUKATA OD KRVI KOD ONKOLOŠKIH BOLESNIKA LEČENIH RADIO I HEMIOTERAPIJOM

 

Ana Antić 1, Slađana Filipović 2, Ivica Pejčić 2 i Svetislav Vrbić 2

 

Zavod za transfuziju krvi u Nišu, Srbija1

Klinika za onkologiju Kliničkog centra u Nišu, Srbija2

 

Retrospektivnom analizom procenjena je primena transfuzije na Klinici za onkologiju Kliničkog centra u Nišu u periodu 01.11.2007 - 01.11.2008. godine, kao i uticaj vrste terapije na stepen anemije i trombocitopenije, odnosno potrošnju produkata od krvi. Kod svih bolesnika obolelih od malignih bolesti ispoštovan je princip komponentne transfuzijske terapije. U praćenom periodu, 324 bolesnika primilo je krvne komponente i to 302 bolesnika 983 jedinice eritrocita (deplazmatisani, resuspendovani, isprani, filtrirani), 17 je primilo 5050 ml  trombocita (koncentrati, pul trombociti) i 5 bolesnika 2200 ml zamrznute sveže plazme (ZSP). Prosečna potrošnja eritrocita po onkološkom bolesniku koji prima transfuziju iznosi 3,26 jedinica, trombocita 5,94 doza, a zamrznute sveže plazme 2 jedinice. Indikovanje transfuzija i eritrocita i trombocita bilo je adekvatno (91,85% bolesnika dobilo je transfuziju eritrocita pri Hb<70g/l, 89,2% primilo je transfuziju trombocita kad je broj trombocita bio niži od 20 x109/l). Tokom lečenja radio i hemiotrapijom došlo je do umanjenja hematoloških parametara, pri čemu su bolesnici eksperimentalne grupe bili zavisni od primene transfuzije krvi i nastavak njihove radio i hemioterapije bio je uslovljen primenom transfuzije eritrocita i trombocita. Statistički značajnije umanjenje koncentracije hemoglobina i broja trombocita registrovano je kod bolesnika koji su lečeni samo zračnom terapijom, te su oni ujedno i najveći potrošači produkata od krvi. Acta Medica Medianae 2008;47(4):13-18.

 

Ključne reči: radioterapija, hemioterapija, anemija, trombocitopenija, komponentna transfuzijska terapija

Rad u celosti