Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 47, No 4, Decembar, 2008
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Bratislav Vasiljević

Urološko odeljenje Zdravstvenog  centra "Toplica" 

Ul. Pasjačka b.b.

18400 Prokuplje

Tel.: 027/324000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Originalan rad

 

Značaj dužine empirijske terapije Norfloksacinom u lečenju nekomplikovanih infekcija donjeg urotrakta

 

Bratislav Vasiljević1, Darko Laketić1, Zvonimir Pešić1, Jelena Stojiljković2, Srđan Mijatović1 i Bojan Milošević3

 

Urološko odeljenje Zdravstvenog centra Toplica u Prokuplju1

Farmaceutska kuća Slaviamed2

Klinika za hirurgiju Kliničkog centrau Kragujevcu3

 

U radu je ispitivan značaj dužine terapije Norfloksacin-om kao monoterapije u lečenju infekcija donjeg urinarnog trakta i kolika je efikasnost ovog antibiotika u sadašnjem vremenu jer u dužem vremenskom periodu nije korišćen (bio je nedostupan na našem tržištu).

Ispitivano je 80 bolesnika sa infekcijom donjeg urotrakta. Bolesnicii su podeljeni na dve grupe u odnosu na dužinu terapije i godine starosti. Pre i nakon terapije bolesnici su podvrgnuti sledećim ispitivanjima: klinički pregled, urin (opšti nalaz), krvna slika, sedimentacija, urea, kreatinin, urinokultura, EHO urotrakta.

Ne postoji statistički značajna razlika u broju bolesnika sa infekcijom donjeg urotrakta nakon 3 i 7 dana terapije Norfloksacin-om. Najčešći uzročnik infekcije donjeg urotrakta je bila Escherichia coli. Ne postoji statistički značajna razlika u broju bolesnika sa infekcijom donjeg urotrakta nakon terapije Norfloksacin-om u odnosu na godine.

Nema razlike u efektima Norfloksacin-a kod grupe kod koje je terapija trajala tri u odnosu na grupu gde je terapija trajala sedam dana. Takođe, nema razlike u efektima Norfloksacin-a bez obzira na starost bolesnika. Acta Medica Medianae 2008;47(4):5-8.

 

Ključne reči: infekcija, norfloksacin, donji urotrakt, uroantiseptik

Rad u celosti