Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 47, No 4, Decembar, 2008
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Maja Nikolić

Institut za javno zdravlje

Bulevar dr Zorana Đinđića 50

18000 Niš. Srbija

Tel.: 018-226-384 lok140

E-mail: mani@junis.ni.ac.yu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Originalan rad

 

ZADOVOLJSTVO POSLOM KOD ZDRAVSTVENIH RADNIKA

 

 

Dragana Nikić, Mirjana Aranđelović, Maja Nikolić i Aleksandra Stanković

 

Medicinski fakultet u Nišu

 

 

Zadovoljstvo poslom zdravstvenih radnika je vrlo važan parametar koji utiče na kvalitet pružanja zdravstvene zaštite, kao i motivaciju zaposlenih. Cilj ovog rada bio je oceniti neke od parametara zadovoljstva poslom kod zdravstvenih radnika. Pilot studija sprovedena je u Kliničkom centru u Nišu u periodu od februara do juna 2007. god.  Instrument istraživanja bio je upitnik MM-40 EA koji je izradio Írebo univerzitet iz Švedske. Anketiranje su radili studenti završne godine Medicinskog fakulteta u Nišu. Ispitano je 770 zdravstvenih radnika (209 muškaraca i 561 žena), prosečne starosti 40.65▒9.82 godina. Većina anketiranih smatra da im je posao zanimljiv i stimulativan, ali da previše rade. Zaposleni nisu bili zadovoljni svojim uticajem na organizaciju posla, kao i uslovima rada. O timskom radu se više od polovine ispitanika izrazilo pozitivno. Očigledno je da je potrebno veće angažovanje u cilju poboljšanja zadovoljstva zaposlenih kod nas, te slična istraživanja treba ohrabriti. Acta Medica Medianae 2008;47(4):9-12.

 

Ključne reči: zdravstveni radnici, zadovoljstvo poslom, anketa

Rad u celosti