Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 47, No 4, Decembar, 2008
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Mirjana Aranđelović

Medicinski fakultet

Bul. dr Zorana Đinđića 81

18000 Niš, Srbija

Tel.: 018/226644

E-mail: amima@eunet.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Pregledni rad

 

Zdrav rad u Evropi koja stari

 

Mirjana Aranđelović╣, Ivona Milić▓, Ljubodrag Radević│, Sonja Leković│, Danijela Gavrilović4 i Vesna Nikolić5

 

Medicinski fakultet u Nišu╣

Raiffeisen banka a.d u Beogradu▓

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu│

Filozofski fakultet  u Nišu4

Fakultet zaštite na radu u Nišu5

 

Promocija zdravlja na radnom mestu je kombinacija uloženih napora poslodavca, zaposlenih i drugih udruženja u cilju poboljšanja zdravlja i blagostanja ljudi na radu. Ovo se postiže unapređenjem organizacije rada i radne sredine, promovisanjem aktivnog učešća zaposlenih u zdravstvenim aktivnostima i ohrabrivanjem njihovog ličnog razvoja. U našoj zemlji o ovoj temi se vrlo malo govori i ne postoji organizovan rad na uvođenju i sprovođenju već postojećih direktiva ENWHP. Kao rezultat, konkurentnost privrede EU narednih decenija zavisiće od doprinosa starijih radnika, naročito u poređenju sa SAD i Azijom. Na osnovu toga, opšti cilj bio bi da se prolongira sposobnost rada i zdravlja već upošljenog stanovništva do većih godina starosti. Najvažnija mogućnost za promenu nalazi se u okviru samih radnih mesta. Postoje različiti akcioni planovi i niz instrumenata na osnovu kojih zdravlje, kvalifikovanost, motivacija, pa samim tim i radna sposobnost i stepen uposlenosti starijih radnika firme, sada i u budućnosti, mogu biti zbrinuti. Acta Medica Medianae 2008;47(4):38-42.

 

Ključne reči: promocija zdravlja, starenje radnika, medicina rada

Rad u celosti