Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 47, No 4, Decembar, 2008
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Nemanja Jonić

Bul. dr Zorana Đinđića 9/2

18000 Niš, Srbija

E-mail: njonic@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Originalan rad

 

Uticaj dužine trajanja hemodijalize, starosti i pola na pojavu simptoma renalne osteodistrofije

 

Nemanja Jonić1, Vidojko Đorđević2, Nebojša Đorđević3 i Stanimir Ljubenović2

 

Zdravstveni centar “Sveti Luka” u Smederevu1

Klinika za nefrologiju Kliničkog centra u Nišu2

Hirurška klinika Kliničkog centra u Nišu3

 

Studija se sastoji od 185 bolesnika koji su na hemodijalizi (HD) u hemodijaliznom centru Klinike za nefrologiju Kliničkog centra u Nišu. Faktori koji su ispitivani kod hemodijaliznih bolesnika su: dužina trajanja hemodijalize u okviru koje su ispitanici podeljeni u 2 grupe (kraće i duže od 5 godina), godine starosti u okviru kojih su ispitanici podeljeni u 3 grupe (mlađi od 30 godina, osobe starosti od 30 do 60 godina i stariji od 60 godina) i pol. Kod svih 185 hemodijaliznih ispitanika ispitivani su najčešći simptomi renalne osteodistrofije na osnovu vizuelizacije i korišćenjem verbalnog samoocenjivanja simptoma (VSS)-verbal symptoms score. Za statističku obradu je korišćen Studentov t-test i Mantzel Haencel-ov test, a razlike na nivou p<0.01 i p<0.05 uzete su kao statistički značajne i prikazane su kroz dijagrame i tabele. Rezultati istraživanja su pokazali da je signifikantno češći i veći intenzitet bola u kostima, mišićima i zglobovima i kao pojava spontanih preloma i/ili skeletnih deformiteta u grupi koja je na HD duže od 5 godina, dok su pojave svraba, zamaranja i otežanog hoda nesignifikantni u odnosu na grupu koja je na HD kraće od 5 godina. Uticaj pola na pojavu subjektivnih simptoma renalne osteodistrofije nije pokazao statističku značajnost, dok je uticaj starosti pokazao statističku značajnost za pojavu bolova u kostima, mišićima, zglobovima, spontanih preloma i/ili skeletnih deformiteta kod grupe  ispitanika između 30 i 60 godina starosti i iznad 60 godina starosti. Acta Medica Medianae 2008;47(4):19-24.

 

Ključne reči: simptomi, renalna osteodistrofija, hemodijaliza, starost, pol

Rad u celosti