Početna strana |Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 47, No 4, Decembar, 2008
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Olivera Simonović

Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju

Bul. dr Zorana Đinđića 48

18000 Niš, Srbija

Tel: 018-222-794

E-mail: oljas02@ptt.yu

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Prikaz bolesnika

 

MEDIJASTINALNA MASA KAO PROGNOSTIČKI FAKTOR HODGKINOVOG LIMFOMA – PRIKAZ BOLESNIKA

 

Olivera Simonović1, Ivana Stanković2, Tanja Pejčić2, Lana Mačukanović-Golubović1 i Goran Marjanović1

 

Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju Kliničkog centra u Nišu1

Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu Kliničkog centra u Nišu2

 

Mnoge studije su izučavale prognostičke faktore kod bolesnika obolelih od Hodgkinovog limfoma (HB). Danas je definisano sedam najvažnijih prognostičkih faktora. Među njima, kao značajan negativni prognostički faktor izdvaja se stepen raširenosti bolesti u momentu dijagnoze. Cilj rada bio je da pokažemo značaj prisustva medijastinalne mase veće od trećine dijametra grudnog koša u Hodgkinovom limfomu na tok bolesti. Prikazan je slučaj bolesnika P.A. starosti 18 godina. Bolesnik je u momentu dijagnoze bolesti imao zahvaćenost medijastinuma. Pomenuta medijastinalna masa praćena je radiografijom pluća i srca (RTG), kompjuterizovanom tomografijom medijastinuma (CT) i ehokardiografskim pregledom srca (UZ). Bolesnik je lečen protokolima ABVD, GDP, BEACOPP, mini BEAM i zračenjem medijastinuma. Kod ovog bolesnika, medijastinalna masa se održala uprkos lečenju. Tok bolesti pogoršalo je prisustvo rezistentnog perikardnog izliva i bolesnik je tri godine nakon postavljene dijagnoze preminuo. Acta Medica Medianae 2008;47(4):25-28.

 

Ključne reči: Medijastinalna masa, Hodgkinova bolest, prognostički faktor

Rad u celosti