|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 1, Januar, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt: Biljana Đorđević

Institut za patologiju Medicinskog fakulteta

Bulevar dr Zorana Đinđića 48

18000 Niš, Srbija

Tel.: +381 18 224 092

E-mail: ibt1@sbb.co.yu

 

 

 

 

 

Pregledni rad

 

PSEUDOMYXOMA PERITONEI I MUCINOZNI TUMORI JAJNIKA

 

Biljana Đorđević1, Simonida Stojanović2, Nadica Ljubenović3 i Ivana Đorđević2

 

Institut za patologiju Medicinskog fakulteta u Nišu1

Medicinski fakultet u Nišu2

Vojna bolnica u Nišu3

 

Pseudomyxoma peritonei (PMP) je kliničko stanje koje se karakteriše obilnim mucinoznim ascitesom i mucinoznim peritoneumskim implantatima. Bolesnice sa PMP često imaju sinhroni mucinozni tumor jajnika i apendiksa. Opisane su tri histopatološke forme PMP i to: peritoneumska mucinozna karcinomatoza, koja predstavlja metastatski adenokarcinom visokog gradusa, koji obično potiče iz apendiksa ili kolona; peritoneumska mucinozna karcinomatoza sa intermedijarnim ili neodređenim obeležjima koju karakterišu peritoneumske lezije sastavljene od obilne ekstracelularne sluzi i epitela koji pokazuje fokalnu proliferaciju i minimalnu atipiju; diseminovana peritoneumska adenomucinoza, koja predstavlja indolentnu proliferaciju benignih ili minimalno atipičnih neoplastičnih mucinoznih ćelija koje gotovo uvek potiču od rupturirane mucinozne neoplazme apendiksa. Termin pseudomyxoma peritonei nije dovoljno specifičan da bi se koristio kao histopatološka dijagnoza. Acta Medica Medianae 2009;48(1):46-49.

 

Ključne reči: Pseudomyxoma peritonei, mucinozni tumori, jajnik, apendiks