|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 1, Januar, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt: Maja Nikolić

Institut za javno zdravlje Kliničkog centra u Nišu

Bulevar dr Zorana Đinđića 50

18000 Niš, Srbija

Tel.: 018-226-384 lok140

E-mail: mani@junis.ni.ac.yu

 

 

 

 

 

Pregledni rad

 

Medicinska nutritivna terapija kod poremećaja ponašanja u ishrani

 

Maja Nikolić, Miloš Pavlović i Milica M. Vojinović

 

Medicinski fakultet u Nišu

 

Poremećaji ponašanja u ishrani zahtevaju multidisciplinaran pristup tokom lečenja, gde svoje mesto nalazi stručnjak za ishranu, pre svega zbog rešavanja često prisutnih malnutricija. Cilj rada bio je da sumira istraživanja i kliničke dokaze o značaju medicinske nutritivne terapije u kontroli poremećaja ponašanja u ishrani, kako bi se dale smernice od značaja za kliničku praksu. Metodologija rada obuhvatila je revijski pregled literature dostupne na istraživačkim bazama podataka. Rezultati do sada publikovanih radova su nedvosmisleno ukazali da je kod poremećaja ponašanja u ishrani dijetoterapija neophodna za postizanje odgovarajuće  telesne mase bolesnika i vraćanje normalnih obrazaca ishrane. Neki autori sugerišu prelazak na normalnu ishranu odmah, dok se drugi zalažu za tzv. postepeni program dijetoterapije. Ukoliko je onemogućeno unošenje hrane na usta, primenjuje se enteralna ishrana. Parenteralna ishrana je rezervisana za nadoknadu elektrolita i tečnosti u urgentnim stanjima i treba je ređe primenjivati. Dodavanje telesne mase predstavlja povoljan prognostički faktor za bolesnike sa poremećajima ponašanja u ishrani, te stanje ishranjenosti treba savesno i redovno pratiti. Pravilno propisana i vođena dijetoterapija treba da uđe u obavezan protokol lečenja bolesnika sa poremećajima ponašanja u ishrani i u našoj sredini. Acta Medica Medianae 2009;48(1):50-55.

 

Ključne reči: poremećaji ponašanja, ishrana, medicinska nutritivna terapija, malnutricija