|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 1, Januar, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Momčilo Đorđević

Ginekološko-akušerski centar Kliničkog centra

Zmaj Jovina 25/8

34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 034/345-230

 

 

 

 

Originalan rad

 

EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE VELIKOG KAŠLJA U SRBIJI I ŠUMADIJSKOM OKRUGU
 

Momčilo Đorđević1, Vesna Pantović2, Božidar Jovanović1 i Gordana Đorđević2

 

 

Ginekološko-akušerski centar Kliničkog centra u Kragujevcu 1

Institut za javno zdravlje u Kragujevcu2

 

Veliki kašalj, pertussis, akutno je infektivno oboljenje uzrokovano osetljivim gram negativnim pleomorfnim bacilusom Bordrella pertussis. Izvor zaraze je oboleli čovek sa tipičnom ili atipičnom kliničkom slikom. Nakon preležane bolesti ostaje solidan, dugotrajni, ali ne i doživotni imunitet. Vakcinacija predstavlja metod izbora u prevenciji obolevanja.

Osnovni cilj istraživanja bio je da prikažemo kretanje obolevanja i umiranja od pertussis-a u Srbiji i Šumadijskom okrugu u zavisnosti od vakcinacije.

Razmatrani su sledeći podaci: broj obolelih, broj umrlih, stopa incidence, mortaliteta, letaliteta i obuhvat DTP vakcinacijom sa tri doze. Postoji razlika u obolevanju i vakcinalnom statusu u centralnoj Srbiji, Kosovu i Metohiji i Vojvodini.

Rezultati iz centralne Srbije i Vojvodine pokazuju da je broj obolelih do 1993. godine bio trocifren, a nakon toga manji i relativno stabilan do 1997. godine, kada počinje dramatično da pada zajedno sa incidencom, a mortalitet se ne beleži od 1985. godine. U Šumadijskom okrugu se poslednjih godina beleže sporadični slučajevi obolevanja, sa starošću obolelih do godinu dana i najčešće kod nevakcinisane odojčadi.

Kao jedina zarazna, vakcinom preventabilna bolest koja je u porastu u svetu, zanimljiva je sa našeg stanovišta, jer je moguće povećanje incidence obolevanja i kod nas. Najrizičnija populacija su deca stara preko 10 godina, vakcinisana. Trebalo bi razmotriti mogućnost primanja booster doze posle desete godine života. Acta Medica Medianae 2009;48(1):24-30.

 

Ključne reči: Pertussis, veliki kašalj, vakcinacija, epidemiologija